LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2018. 14(1), artykuł 3, 33-41; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.261

RYZYKO OPERACYJNE W ŁAŃCUCHACH TRANSPORTU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH

Jelizaveta Janno, Ott Koppel

Tallinn University of Technology, Tallinn, Estonia

Streszczenie:

Wstęp: Ryzyko operacyjne członków łańcucha transportowego towarów niebezpiecznym jest tematem prezentowanej pracy. Ze względu na dużą ilość podmiotów będących uczestnikiem tego łańcucha, występuje również wiele różnych ryzyk związanych z transportem wyrobów niebezpiecznych. Według statystyk Komisji Europejskiej dotyczących transportu wyrobów niebezpiecznych, 80% wypadków jest spowodowanych czynnikiem ludzkim, natomiast 8% jest spowodowane przez awarie techniczne [Eurostat 2016].  Istotność czynnika ludzkiego jest niedoszacowania w Estonii, gdyż podmioty będące uczestnikami łańcucha transportowego towarów niebezpiecznych nie są świadome, jakie ryzyka operacyjne istnieją w trakcie ich obchodzenia się z takimi towarami. Najważniejsze z tych ryzyk zostały zidentyfikowane i oszacowane wraz z możliwych ich wpływem na cały łańcuch.

Metody: Prezentowana praca zawiera analizę teoretycznych aspektów wraz praktycznymi przykładami dotyczącymi oceny ryzyk w transporcie wyrobów niebezpiecznych. Poprzez zastosowanie metody półilościowej oceny ryzyka, zróżnicowano ryzyka operacyjne odpowiednio do ich poziomu na akceptowalne, tolerowane i nieakceptowane.

Wyniki: Główne wyniki naniesione na mapę oraz ustalenie kryteriów ryzyk operacyjnych w odniesieniu do udziału poszczególnych podmiotów w Estonii umożliwiło oszacowanie poszczególnych szkód wynikających z działań w obrębie transportu wyrobów niebezpiecznych. Potwierdzono, że czynnik ludzki jest jednym z kluczowym czynników powodujących wypadki.

Wnioski: Dokładna wiedza dotycząca ryzyk operacyjnych w praktyce stwarza możliwość zarządzania tymi ryzykami w sposób indywidualny (z punktu widzenia każdego uczestnika) w obrębie łańcucha transportowego towarów niebezpiecznych. Otrzymane wyniki istotnie przyczyniają się do skutecznego zarządzania ryzykiem związanym z czynnikiem ludzkim w transporcie wyrobów niebezpiecznych.

Słowa kluczowe: transport drogowy towarów niebezpiecznych, ryzyka operacyjne, czynnik ludzki, półilościowa metoda oceny ryzyka
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 3 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Janno, Jelizaveta, and Ott Koppel. "Operational risks in dangerous goods transportation chain on roads ." Logforum 14.1 (2018): 3. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.261
APA Jelizaveta Janno, Ott Koppel (2018). Operational risks in dangerous goods transportation chain on roads . Logforum 14 (1), 3. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.261
ISO 690 JANNO, Jelizaveta, KOPPEL, Ott. Operational risks in dangerous goods transportation chain on roads . Logforum, 2018, 14.1: 3. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.261