Język polski English
LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Subskrypcja
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)

Zeszyt 1/ 2018, Artykuł 11

Judit Oláh, Zoltán Zéman, Imre Balogh, József Popp

WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI ORAZ OBSZARY ROZWOJOWE W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW

Streszczenie:

 Wstęp: Kierunki przepływów dóbr w skali globalnej oraz rozwój węzłów w sieciach handlowych mają istotny wpływ na rozwój HUB-ów logistycznych. Zmienne procesy ekonomiczne, zachodzące obecnie na świecie, efekt globalizacji oraz G-lokalizacji, oczekiwania klientów i zmiany nawyków zakupowych jak również zróżnicowanie w rozwiązaniach stosowanych w obrębie łańcuchów dostaw mają duży wpływ na pojawianie się i rozprzestrzenianie nowych rozwiązań technologicznych dostaw towarów.

Wyniki: Omawiane w pracy zmiany mają istotny wpływ na procesy logistyczne, gdyż dotyczą zmieniających się zadań i wyzwań w zarządzaniu łańcuchem dostaw. W pracy zaprezentowano znaczenie tego wpływu w oparciu o przegląd literatury międzynarodowej. Z początkiem nowego tysiąclecia łańcuchy dostaw stały się coraz bardziej złożone. Zmiany w wielkości oraz strukturze geograficznej przepływów towarowych wymagają ponownego zdefiniowania topologii światowego przepływu dóbr. Prezentując głębszą analizę tych efektów, praca ukazuje wyżej wymienione zagadnienia z różnych perspektyw. Mimo to, trudno w tej chwili ocenić, który z kierunków będzie dominujący i zyska największe znaczenie w przyszłości.

Wnioski: Najlepszą odpowiedź na postawione pytanie mogą dać tylko przyszłe wydarzenia, jednak model wpływu zaprezentowany w pracy oraz oszacowanie potencjalnych trendów może pomóc wskazać najbardziej prawdopodobne kierunki. Narzędzia technologii informatycznej będą miały duży wpływ na procesy ekonomicznej oraz szybszy rozwój sieci.

 
Słowa kluczowe: łańcuch dostaw, globalizacja, obsługa klienta, zaufanie, technologie informatyczne, Internet rzeczy

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 11 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

DOI: 10.17270/J.LOG.2018.238
For citation:

MLA Oláh, Judit, et al. "Future challenges and areas of development for supply chain management ." Logforum 14.1 (2018): 11. DOI: 10.17270/J.LOG.2018.238
APA Judit Oláh1, Zoltán Zéman2, Imre Balogh3, József Popp1 (2018). Future challenges and areas of development for supply chain management . Logforum 14 (1), 11. DOI: 10.17270/J.LOG.2018.238
ISO 690 OLáH, Judit, et al. Future challenges and areas of development for supply chain management . Logforum, 2018, 14.1: 11. DOI: 10.17270/J.LOG.2018.238
EndNote BibTeX RefMan