LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2018. 14(1), artykuł 10, 113-125; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.265

ZARZĄDZANIE ZAPASEM W SYSTEMIE PRODUKCYJNYM PRZY WYSTĘPOWANIU KANIBALIZACJI I ZWROTÓW STOCHASTYCZ-NYCH

Ayako Okuda1, Aya Ishigaki1, Tetsuo Yamada2, Surendra M. Gupta3

1Tokyo University of Science, Chiba, Japan
2
The University of Electro-Communications, Tokyo, Japan 3Northeastern University, Massachusetts, USA

Streszczenie:

Wstęp: System produkcyjny odzyskiwania zużytego sprzętu jest bardzo pożądany z punktu widzenia ochrony środowiska. Aby jednak stworzyć ten system w pełni zrównoważony, należy wziąć pod uwagę nie tylko aspekty ekologiczne ale także ekonomiczne. Przy sprzedaży używanych produktów w cenach niższych aniżeli wyroby nowe, wielkość rynku zbytu może ulec zwiększeniu a firmy są w stanie osiągnąć wyższe zyski. Jednak istnieje niebezpieczeństwo pojawienia się efektu kanibalizacji, czyli zjawiska nabywania przez klientów produktów używanych zamiast nowych.

Celem pracy było opracowanie modelu produkcyjnego uwzględniającego tej efekty jak również cykl życia produktu.

Metody: W oparciu o wcześniejsze został opracowany model popytu uwzględniający efekt kanibalizacji przy użyciu modela Bassa. Określenie popytu w zależności od ceny produktu następowało poprzez zastosowanie funkcji popytu rosnącej przy malejącej cenie produktu. Równolegle, przypisując odpowiedni okres każdemu produktowi, uwzględniono różny czas odtworzenia, specyficzny dla każdego z produktów. 

Wyniki: Zaproponowany model został przedstawiony w przykładach numerycznych. Ich wyniki wskazują na wpływ ceny odzyskanych produktów, wskaźnik kanibalizacja oraz okresu odtworzeniowego na całkowity zysk uzyskany w opracowanym modelu.

Wnioski: Zaproponowano produkcyjny model odzysku zużytego sprzętu uwzględniający efekt kanibalizacji przy użyciu modelu popytu ze zmienną niezależną w postaci ceny produktu. Wykryto efekt kanibalizacji na całkowity zysk oraz istotność ceny i okresu odtworzenia zużytych produktów. Dodatkowo, poprzez zróżnicowanie okresu odtworzenia dla różnych produktów wykazano potrzebę sprzedaży odzyskiwanych produktów.

Część tej pracy została zaprezentowana w formie referatu podczas konferencji "24th International Conference on Production Research (ICPR 2017)", która odbywała się w Poznaniu między 30 lipca, a 3 sierpnia 2017 roku.

Słowa kluczowe: zarządzanie łańcuchem dostaw, efektywność ekonomiczna, odzyskiwanie produktu, wielkość rynku, efekt kanibalizacji
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 10 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Okuda, Ayako, et al. "Inventory management in a manufacturing-remanufacturing system with cannibalization and stochastic returns ." Logforum 14.1 (2018): 10. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.265
APA Ayako Okuda, Aya Ishigaki, Tetsuo Yamada, Surendra M. Gupta (2018). Inventory management in a manufacturing-remanufacturing system with cannibalization and stochastic returns . Logforum 14 (1), 10. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.265
ISO 690 OKUDA, Ayako, et al. Inventory management in a manufacturing-remanufacturing system with cannibalization and stochastic returns . Logforum, 2018, 14.1: 10. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.265