LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 14 (1) 2018

Spis treści:

Roman Domański, Michał Adamczak, Piotr Cyplik
FIZYCZNY INTERNET (FI): SYSTEMATYCZNY PRZEGLĄD LITERATURY
Zeszyt 1/ 2018, artykuł 1  |  7-19   |  Streszczenie streszczenie nr 1  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 1 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.2018.269
Oscar Cárdenas, Alejandra Valencia, Cecilia Montt
MINIMALIZACJA ZJAWISKA KONGESTII POPRZEZ ZRÓWNOWAŻONE ZARZĄDZANIE RUCHEM ULICZNYM. MIKRO-SYMULACJA
Zeszyt 1/ 2018, artykuł 2  |  21-31   |  Streszczenie streszczenie nr 2  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 2 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.2018.260
Jelizaveta Janno, Ott Koppel
RYZYKO OPERACYJNE W ŁAŃCUCHACH TRANSPORTU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH
Zeszyt 1/ 2018, artykuł 3  |  33-41   |  Streszczenie streszczenie nr 3  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 3 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.2018.261
Bernd Hentschel, Karol Górski
KONCEPCJE PROJEKTOWE KONTENERÓW Z MOBILNYMI STOJAKAMI W LOGISTYCE TRANSPORTU SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
Zeszyt 1/ 2018, artykuł 4  |  43-50   |  Streszczenie streszczenie nr 4  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 4 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.2018.209
Jianing Sun, Minglei Gao, Qifeng Wang, Minjie Jiang, Xuan Zhang, Robert Schmitt
USŁUGI TYPU SMART SŁUŻACE ZWIĘKSZENIU KOMPETENCJI PERSONALNYCH W ZAKŁADZIE PRZEMYSŁOWYM TYPU INDUSTRIE 4.0
Zeszyt 1/ 2018, artykuł 5  |  51-57   |  Streszczenie streszczenie nr 5  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 5 - pdf  | Topic: Management science - theory and practice
DOI: 10.17270/J.LOG.2018.239
Jesús Mario Verdugo Cedeno, Jorma Papinniemi, Lea Hannola, Ilkka Donoghue
ROZWÓJ USŁUG TYPU SMART W OBRĘBIE INTERNETU RZECZY W BRANŻY PRODUKCYJNEJ
Zeszyt 1/ 2018, artykuł 6  |  59-71   |  Streszczenie streszczenie nr 6  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 6 - pdf  | Topic: Management science - theory and practice
DOI: 10.17270/J.LOG.2018.268
Jesper N. Asmussen, Jesper Kristensen, Brian V. Wæhrens
OUTSOURCING PRODUKCJI. SZACOWANIE ELASTYCZNOŚCI W PROCESIE PODEJMOWANIE DECYZJI
Zeszyt 1/ 2018, artykuł 7  |  73-83   |  Streszczenie streszczenie nr 7  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 7 - pdf  | Topic: Management science - theory and practice
DOI: 10.17270/J.LOG.2018.263
Anil Kumar, G.S. Kushwaha
PRAKTYKA ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHEM DOSTAW I DZIAŁANIA OPERACYJNE SKLEPÓW Z FAIR PRICE W INDIACH: STUDIUM PRZYPADKU
Zeszyt 1/ 2018, artykuł 8  |  85-99   |  Streszczenie streszczenie nr 8  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 8 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.2018.237
Riccardo Accorsi, Marco Bortolini, Emilio Ferrari, Mauro Gamberi, Francesco Pilati
PROJEKT MAGAZYNU Z MIEJSCAMI SKŁADOWANIA ORAZ UKOŚNYMI OSIAMI JAKO DROGAMI DOJAZDU
Zeszyt 1/ 2018, artykuł 9  |  101-112   |  Streszczenie streszczenie nr 9  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 9 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.2018.254
Ayako Okuda, Aya Ishigaki, Tetsuo Yamada, Surendra M. Gupta
ZARZĄDZANIE ZAPASEM W SYSTEMIE PRODUKCYJNYM PRZY WYSTĘPOWANIU KANIBALIZACJI I ZWROTÓW STOCHASTYCZ-NYCH
Zeszyt 1/ 2018, artykuł 10  |  113-125   |  Streszczenie streszczenie nr 10  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 10 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.2018.265
Judit Oláh, Zoltán Zéman, Imre Balogh, József Popp
WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI ORAZ OBSZARY ROZWOJOWE W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW
Zeszyt 1/ 2018, artykuł 11  |  127-138   |  Streszczenie streszczenie nr 11  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 11 - pdf  | Topic: Logistic & Supply Chain Management
DOI: 10.17270/J.LOG.2018.238
Zanleziono 11 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml