LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 14 (1) 2018

January - March 2018

Spis treści:

FIZYCZNY INTERNET (FI): SYSTEMATYCZNY PRZEGLĄD LITERATURY
Roman Domański, Michał Adamczak, Piotr Cyplik
Logforum. 2018. 14(1), artykuł 1, 7-19; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.269
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
MINIMALIZACJA ZJAWISKA KONGESTII POPRZEZ ZRÓWNOWAŻONE ZARZĄDZANIE RUCHEM ULICZNYM. MIKRO-SYMULACJA
Oscar Cárdenas, Alejandra Valencia, Cecilia Montt
Logforum. 2018. 14(1), artykuł 2, 21-31; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.260
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
RYZYKO OPERACYJNE W ŁAŃCUCHACH TRANSPORTU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH
Jelizaveta Janno, Ott Koppel
Logforum. 2018. 14(1), artykuł 3, 33-41; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.261
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
KONCEPCJE PROJEKTOWE KONTENERÓW Z MOBILNYMI STOJAKAMI W LOGISTYCE TRANSPORTU SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
Bernd Hentschel, Karol Górski
Logforum. 2018. 14(1), artykuł 4, 43-50; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.209
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
USŁUGI TYPU SMART SŁUŻACE ZWIĘKSZENIU KOMPETENCJI PERSONALNYCH W ZAKŁADZIE PRZEMYSŁOWYM TYPU INDUSTRIE 4.0
Jianing Sun, Minglei Gao, Qifeng Wang, Minjie Jiang, Xuan Zhang, Robert Schmitt
Logforum. 2018. 14(1), artykuł 5, 51-57; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.239
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ROZWÓJ USŁUG TYPU SMART W OBRĘBIE INTERNETU RZECZY W BRANŻY PRODUKCYJNEJ
Jesús Mario Verdugo Cedeno, Jorma Papinniemi, Lea Hannola, Ilkka Donoghue
Logforum. 2018. 14(1), artykuł 6, 59-71; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.268
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
OUTSOURCING PRODUKCJI. SZACOWANIE ELASTYCZNOŚCI W PROCESIE PODEJMOWANIE DECYZJI
Jesper N. Asmussen, Jesper Kristensen, Brian V. Wæhrens
Logforum. 2018. 14(1), artykuł 7, 73-83; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.263
streszczenie nr 7 streszczenie artykuł nr 7 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
PRAKTYKA ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHEM DOSTAW I DZIAŁANIA OPERACYJNE SKLEPÓW Z FAIR PRICE W INDIACH: STUDIUM PRZYPADKU
Anil Kumar, G.S. Kushwaha
Logforum. 2018. 14(1), artykuł 8, 85-99; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.237
streszczenie nr 8 streszczenie artykuł nr 8 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
PROJEKT MAGAZYNU Z MIEJSCAMI SKŁADOWANIA ORAZ UKOŚNYMI OSIAMI JAKO DROGAMI DOJAZDU
Riccardo Accorsi, Marco Bortolini, Emilio Ferrari, Mauro Gamberi, Francesco Pilati
Logforum. 2018. 14(1), artykuł 9, 101-112; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.254
streszczenie nr 9 streszczenie artykuł nr 9 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ZARZĄDZANIE ZAPASEM W SYSTEMIE PRODUKCYJNYM PRZY WYSTĘPOWANIU KANIBALIZACJI I ZWROTÓW STOCHASTYCZ-NYCH
Ayako Okuda, Aya Ishigaki, Tetsuo Yamada, Surendra M. Gupta
Logforum. 2018. 14(1), artykuł 10, 113-125; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.265
streszczenie nr 10 streszczenie artykuł nr 10 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI ORAZ OBSZARY ROZWOJOWE W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW
Judit Oláh, Zoltán Zéman, Imre Balogh, József Popp
Logforum. 2018. 14(1), artykuł 11, 127-138; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.238
streszczenie nr 11 streszczenie artykuł nr 11 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml