LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Tom 14 2018

Zeszyt 14 (1) 2018

January - March 2018

Spis treści:

FIZYCZNY INTERNET (FI): SYSTEMATYCZNY PRZEGLĄD LITERATURY
Roman Domański, Michał Adamczak, Piotr Cyplik
Logforum. 2018. 14(1), artykuł 1, 7-19; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.269
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
MINIMALIZACJA ZJAWISKA KONGESTII POPRZEZ ZRÓWNOWAŻONE ZARZĄDZANIE RUCHEM ULICZNYM. MIKRO-SYMULACJA
Oscar Cárdenas, Alejandra Valencia, Cecilia Montt
Logforum. 2018. 14(1), artykuł 2, 21-31; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.260
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
RYZYKO OPERACYJNE W ŁAŃCUCHACH TRANSPORTU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH
Jelizaveta Janno, Ott Koppel
Logforum. 2018. 14(1), artykuł 3, 33-41; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.261
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
KONCEPCJE PROJEKTOWE KONTENERÓW Z MOBILNYMI STOJAKAMI W LOGISTYCE TRANSPORTU SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
Bernd Hentschel, Karol Górski
Logforum. 2018. 14(1), artykuł 4, 43-50; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.209
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
USŁUGI TYPU SMART SŁUŻACE ZWIĘKSZENIU KOMPETENCJI PERSONALNYCH W ZAKŁADZIE PRZEMYSŁOWYM TYPU INDUSTRIE 4.0
Jianing Sun, Minglei Gao, Qifeng Wang, Minjie Jiang, Xuan Zhang, Robert Schmitt
Logforum. 2018. 14(1), artykuł 5, 51-57; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.239
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ROZWÓJ USŁUG TYPU SMART W OBRĘBIE INTERNETU RZECZY W BRANŻY PRODUKCYJNEJ
Jesús Mario Verdugo Cedeno, Jorma Papinniemi, Lea Hannola, Ilkka Donoghue
Logforum. 2018. 14(1), artykuł 6, 59-71; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.268
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
OUTSOURCING PRODUKCJI. SZACOWANIE ELASTYCZNOŚCI W PROCESIE PODEJMOWANIE DECYZJI
Jesper N. Asmussen, Jesper Kristensen, Brian V. Wæhrens
Logforum. 2018. 14(1), artykuł 7, 73-83; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.263
streszczenie nr 7 streszczenie artykuł nr 7 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
PRAKTYKA ZARZĄDZANIA ŁAŃCUCHEM DOSTAW I DZIAŁANIA OPERACYJNE SKLEPÓW Z FAIR PRICE W INDIACH: STUDIUM PRZYPADKU
Anil Kumar, G.S. Kushwaha
Logforum. 2018. 14(1), artykuł 8, 85-99; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.237
streszczenie nr 8 streszczenie artykuł nr 8 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
PROJEKT MAGAZYNU Z MIEJSCAMI SKŁADOWANIA ORAZ UKOŚNYMI OSIAMI JAKO DROGAMI DOJAZDU
Riccardo Accorsi, Marco Bortolini, Emilio Ferrari, Mauro Gamberi, Francesco Pilati
Logforum. 2018. 14(1), artykuł 9, 101-112; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.254
streszczenie nr 9 streszczenie artykuł nr 9 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ZARZĄDZANIE ZAPASEM W SYSTEMIE PRODUKCYJNYM PRZY WYSTĘPOWANIU KANIBALIZACJI I ZWROTÓW STOCHASTYCZ-NYCH
Ayako Okuda, Aya Ishigaki, Tetsuo Yamada, Surendra M. Gupta
Logforum. 2018. 14(1), artykuł 10, 113-125; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.265
streszczenie nr 10 streszczenie artykuł nr 10 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
WYZWANIA PRZYSZŁOŚCI ORAZ OBSZARY ROZWOJOWE W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW
Judit Oláh, Zoltán Zéman, Imre Balogh, József Popp
Logforum. 2018. 14(1), artykuł 11, 127-138; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.238
streszczenie nr 11 streszczenie artykuł nr 11 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml

Zeszyt 14 (2) 2018

April - June 2018

Spis treści:

WPŁYW ANALIZY BIG DATA ORAZ ZDOLNOŚCI ABSORPCYJNEJ NA INNOWACYJNOŚĆ ZRÓWNOWAŻONEGO ŁAŃCUCHA DOSTAW: KONCEPCJA
Lineth Rodriguez, Catherine Da Cunha
Logforum. 2018. 14(2), artykuł 1, 151-161; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.267
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
OCENA EFEKTU BYCZEGO BICZA W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW
Anna Vokhmyanina, Marina Zhuravskaya, Waldemar Osmólski
Logforum. 2018. 14(2), artykuł 2, 163-170; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.280
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ANALIZA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ LOGISTYCZNYCH ROZPROSZONYCH ŁAŃCUCHACH DOSTAW - ZAŁOŻENIE KONCEPCYJNE I METODOLOGICZNE BADAŃ
Marta Cudziło, Roksolana Voronina, Davor Dujak, Adam Koliński
Logforum. 2018. 14(2), artykuł 3, 171-184; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.255
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
PROPOZYCJA ARCHITEKTURY ROZWIĄZAŃ AUTOMATYCZ-NYCH DLA INDUSTRY 4.0
Maicon Saturno, Vinicius M. Pertel, Fernando Deschamps, Eduardo de F.R. Loures
Logforum. 2018. 14(2), artykuł 4, 185-195; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.266
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
OCENA WPŁYWU METOD KLASYFIKACJI PRODUKTÓW NA EFEKTYWNOŚĆ PROCESU POBORU ZAMÓWIEŃ
Augustyn Lorenc, Ilona Jacyna-Gołda, Andrzej Szarata
Logforum. 2018. 14(2), artykuł 5, 197-207; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.257
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
OPTYMALIZACJA STRUKTURY OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO LOGISTYKĘ NA ETAPIE JEGO PROJEKTOWANIA
Kazimierz Worwa
Logforum. 2018. 14(2), artykuł 6, 209-219; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.259
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA DECYZJĘ O ZAKUPIE I WDROŻENIU SYSTEMU RFID W SEKTORZE MSP
Katarzyna Chudy-Laskowska
Logforum. 2018. 14(2), artykuł 7, 221-233; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.279
streszczenie nr 7 streszczenie artykuł nr 7 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ANALIZA AUSTRIACKIEGO SYSTEMU TRANSPORTU LADOWEGO I MULTIMODALNEGO
Ursula Kapfenberger-Poindl
Logforum. 2018. 14(2), artykuł 8, 235-244; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.262
streszczenie nr 8 streszczenie artykuł nr 8 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
CZYNNIKI WARUNKUJĄCE POMYŚLNE WDROŻENIE ERP W ŚREDNIEJ WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWIE
Adejare Yusuff Aremu, Arfan Shahzad, Shahizan Hassan
Logforum. 2018. 14(2), artykuł 9, 245-255; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.277
streszczenie nr 9 streszczenie artykuł nr 9 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
SMART FACTORY: WDROŻENIOWE WYMAGANIA ROZWIĄZAŃ KONCEPCJI INDUSTRY 4.0 W BRANŻY FMCG ? CASE STUDY
Filip Odważny, Olga Szymańska, Piotr Cyplik
Logforum. 2018. 14(2), artykuł 10, 257-267; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.253
streszczenie nr 10 streszczenie artykuł nr 10 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml

Zeszyt 14 (3) 2018

July - September 2018

Spis treści:

METODYKA WYZNACZANIA MIEJSCA LOKALIZACJI CENTRÓW LOGISTYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ
Krzysztof Witkowski, Maria Mrówczyńska, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba
Logforum. 2018. 14(3), artykuł 1, 279-292; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.282
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Zarządzanie cyklem życia produktu w okresie transformacji gospodarczej
Ilkka D.M. Donoghue, Lea T. Hannola, Jorma J. Papinniemi
Logforum. 2018. 14(3), artykuł 2, 293-303; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.264
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
SŁABE SYGNAŁY W LOGISTYCE W KONTEKŚCIE ZJAWISKA NIEPEWNOŚCI
Andrzej Magruk
Logforum. 2018. 14(3), artykuł 3, 305-314; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.258
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Ograniczenia wykluczające w magazynowaniu: badanie empiryczne dostawców usług logistycznych
Arkadiusz Kawa, Marcin Anholcer
Logforum. 2018. 14(3), artykuł 4, 315-329; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.283
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Digitalizacja łańcucha wartości w przemyśle ? przegląd i ocena istniejących zastosowań Industry 4.0 w Niemczech
Wilhelm Bauer, Sebastian Schlund, Tim Hornung, Sven Schuler
Logforum. 2018. 14(3), artykuł 5, 331-340; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.288
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Zakres technologiczny Industry 4.0. ? przegląd publikacji badawczych
Sebastian Schlund, Ferdinand Baaij
Logforum. 2018. 14(3), artykuł 6, 341-353; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.289
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Wsparcie logistyczne akcji ratunkowej w aspekcie minimalizacji śladu ekologicznego jako wymogu środowiskowego zrównoważonego rozwoju na przykładzie katastrofy naturalnej
Izabela Dembińska, Mariusz Jedliński, Łukasz Marzantowicz
Logforum. 2018. 14(3), artykuł 7, 355-370; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.292
streszczenie nr 7 streszczenie artykuł nr 7 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
PORÓWNANIE METOD planowania projektów WERYFIKUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNĄ I ICH EFEKTYWNOŚĆ
Edina Erdei, József Popp, Judit Oláh
Logforum. 2018. 14(3), artykuł 8, 371-386; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.290
streszczenie nr 8 streszczenie artykuł nr 8 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Różnice pomiędzy usługami klastrowymi a potrze-bami małych i średnich przedsiębiorstw ograniczeniem tworzenia kultury innowacyjności Industry 4.0
Aglaya Batz, Martin Kunath, Herwig Winkler
Logforum. 2018. 14(3), artykuł 9, 387-405; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.286
streszczenie nr 9 streszczenie artykuł nr 9 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Wpływ wydatków i zmiennych kosztów w modelu zamawiania wielo-asortymentowym na straty sprzedaży w wyniku niszczenia
Monalisha Pattnaik, Padmabati Gahan
Logforum. 2018. 14(3), artykuł 10, 407-424; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.291
streszczenie nr 10 streszczenie artykuł nr 10 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml

Zeszyt 14 (4) 2018

October - December 2018

Spis treści:

DRIVERY ZIELONEGO ŁAŃCUCHA DOSTAW
Muhammad Ibrahim Abdullah, Muddassar Sarfraz, Wang Qun, Neelum Javaid
Logforum. 2018. 14(4), artykuł 1, 437-447; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.297
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
WPŁYW ADAPTACYJNOŚCI USŁUGODAWCÓW LOGISTYCZNYCH NA PERFORMANCE OBSŁUGI ORAZ STATYSFAKCJĘ I LOJALNOŚĆ KLIENTÓW
Marcin Świtała, Krzysztof Niestrój, Piotr Hanus
Logforum. 2018. 14(4), artykuł 2, 449-468; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.298
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
SMART FACTORY W POŁĄCZENIU ZE ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJEM I KONCEPCJAMI ZIELONEGO WZROSTU
Filip Odważny, Daniel Wojtkowiak, Piotr Cyplik, Michał Adamczak
Logforum. 2018. 14(4), artykuł 3, 467-477; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.301
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
RELACJA POMIĘDZY ZIELONYM ZARZĄDZANIEM ŁAŃCUCHEM DOSTAW, POPYTEM NA ENERGIĘ, WZROSTEM EKONOMICZNYM I ROZWOJEM ZRÓWNOWAŻONYM NA PODSTAWIE KRAJÓW ROZWINIĘTYCH
Zhang Yu, Hêriş Golpîra, Syed Abdul Rehman Khan
Logforum. 2018. 14(4), artykuł 4, 479-494; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.304
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
EFEKT DOMINA - ZAKŁÓCENIA W ŁAŃCUCHACH DOSTAW
Grażyna Wieteska
Logforum. 2018. 14(4), artykuł 5, 495-506; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.302
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
HYBRYDOWY MODEL EKSPERCKIEGO SYSTEMU OCENY STABILNOŚCI SYSTEMU PRODUKCYJNEGO
Anna Burduk, Katarzyna Grzybowska, Gábor Kovács
Logforum. 2018. 14(4), artykuł 6, 507-518; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.305
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
PROJEKTOWANIE LOGISTYKI ZWROTNEJ DLA WIELOKANAŁOWEGO SYSTEMU SPRZEDAŻY W AZJI
Alvin Ang, Albert Tan
Logforum. 2018. 14(4), artykuł 7, 519-533; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.307
streszczenie nr 7 streszczenie artykuł nr 7 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
LOGISTYCZNE ASPEKTY EKOLOGICZNYCH WSKAŹNIKÓW ODDZIAŁYWANIA BIOGAZOWNI ROLNICZEJ
Magdalena Muradin, Zenon Foltynowicz
Logforum. 2018. 14(4), artykuł 8, 535-547; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.306
streszczenie nr 8 streszczenie artykuł nr 8 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
REDUKCJA MARNOTRAWSTWA ŻYWNOŚCI JAKO WYZWANIE W ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHAMI DOSTAW
Barbara Ocicka, Marta Raźniewska
Logforum. 2018. 14(4), artykuł 9, 549-561; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.303
streszczenie nr 9 streszczenie artykuł nr 9 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
BARIERY SKUTECZNEJ IMPLEMENTACJI ZASAD SZCZUPŁEGO ZARZĄDZANIA ? EGZEMPLIFIKACJA EMPIRYCZNA W PRZE-MYŚLE MASZYN ROLNICZYCH
Przemysław Niewiadomski, Natalia Pawlak, Andrei Tsimayeu
Logforum. 2018. 14(4), artykuł 10, 563-576; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2018.308
streszczenie nr 10 streszczenie artykuł nr 10 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Lista recenzentów - 2018 (pdf)

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml