LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2017. 13(4), artykuł 7, 465-477; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.4.7

ADMINISTRACJA PROGRAMÓW SZKOLENIOWYCH ZWIĘKSZAJĄCA MOTYWACJĘ UCZESTNIKOW DO NAUKI

Azman Ismail1, Noor Azmi Mohd Zainol2, Nursaadatun Nisak Ahmad3

1Universiti Kebangsaan Malaysia, Selangor, Malaysia
2
National Defence University of Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia 3Universiti Teknologi Mara, Selangor, Malaysia

Streszczenie:

Wstęp: Celem pracy było zbadanie związku między administracją programów szkoleniowych zarządzania a motywacją uczestników do nauki. W tym celu zostały skierowane ankiety do młodych przywódców armii w Malezji.

Metody: Zastosowano metodę krzyżową, jako główną metodą zbierania danych, aby lepiej połączyć istniejące publikacje naukowe, badanie pilotażowe oraz aktualne badania.  Zastosowano badanie ankietowe na próbie losowej 300 młodych przywódców armii. Uzyskane wyniki poddano analizie przy zastosowaniu SmartPLS.

Wyniki: Wyniki wskazują na zdolność doświadczonych administratorów na prawidłowe stosowanie dobrze przygotowanych materiałów szkoleniowych oraz na dobór właściwych instruktorów do prowadzenia szkoleń oraz zwiększenia motywacji uczestników do nauki w badanej organizacji. 

Wnioski: Testowano koncepcyjny schemat opracowany na podstawie przeglądu literatury naukowej. Wyniki przeprowadzonej analizy wykazują, że instrument użyty w pracy w sposób satysfakcjonujący spełnił standardy analizy trafności oraz niezawodności. Wyniki modelu ścieżki SmartPLS zaakceptowały treści szkoleniowej oraz rolę instruktorów, jako ważnych czynników wpływających na poziom motywacji uczestników do nauki w badanej organizacji.

Słowa kluczowe: zawartość kursu szkoleniowego, rola instruktora, motywacja do nauki, SmartPLS
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 7 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Ismail, Azman, et al. "The administration of leadership training programs enhance the trainees’ motivation to learn ." Logforum 13.4 (2017): 7. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.4.7
APA Azman Ismail, Noor Azmi Mohd Zainol, Nursaadatun Nisak Ahmad (2017). The administration of leadership training programs enhance the trainees’ motivation to learn . Logforum 13 (4), 7. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.4.7
ISO 690 ISMAIL, Azman, ZAINOL, Noor Azmi Mohd, AHMAD, Nursaadatun Nisak. The administration of leadership training programs enhance the trainees’ motivation to learn . Logforum, 2017, 13.4: 7. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.4.7