LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2017. 13(4), artykuł 5, 439-454; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.4.5

METODY ZARZĄDZANIA ZAPASEM W CELU ZMINIMA-LIZOWANIA POZIOMU ZAPASU SUROWCÓW W OBRĘBIE ŁAŃCUCHA DOSTAW

Judit Oláh1, Zoltán Lakner2, Dávid Hollósi3, József Popp1

1University of Debrecen, Debrecen, Hungary
2
University of Szent István, Budapest, Hungary 3Erste Bank Hungary Zrt., Budapest, Hungary

Streszczenie:

Wstęp: Każda międzynarodowa organizacja producenta dąży do ukształtowania swoich procesów tak, aby zminimalizować koszty i zmaksymalizować zysk. Głównym celem jest utrzymanie zapasów na możliwie najniższym poziomie w celu zminimalizowania kosztów. W obrębie organizacji poddanej analizie istnieje kilka różnych procesów. Jednym z nich jest system VMI (Vendor Managed Inventory), w obrębie, którego dostawca zarządza zapasem klienta. Innym systemem jest proces zarządzania zapasem konsygnacyjnym, w którym dostawca przechowuje zapasy w lokalizacji klienta. Celem tej pracy jest analiza czy zastosowanie obu tych metod umożliwia obniżkę kosztów w analizowanej organizacji i jeśli tak, to, w jakim rozmiarze.

Metody: W ramach pracy przeprowadzono analizę przypadku (case study) u producenta na terenie Węgier, w regionie północnym kraju. Analizy przeprowadzono na podstawie odpowiednich danych otrzymanych z systemu SAP, dostarczonych przez analizowane przedsiębiorstwo. Okres poddany analizie trwał od 1 do 14 lipca 2016.

Wyniki: Uzyskane wynika umożliwiły opisanie efektu wzmocnienia w obrębie łańcucha dostaw oraz zademonstrowanie możliwości jego zmniejszenia. W tracie badań wykazano, że analizowane przedsiębiorstwa jest w stanie zaoszczędzić istotną wartość w obrębie materiałów opakowaniowych. Analizie poddano pozycje z tej grupy o dużych wolumenach w celu określenia potencjalnych oszczędności. Proces ten został zarekomendowanych przedsiębiorstwu do stosowania w przyszłości, również dla nowych dostawców. Druga analizowaną metodą minimalizacji poziomów zapasów był proces zakupu konsygnacyjnego. Wykazano, że proces zakupu konsygnacyjnego jest najlepszą metodą obniżki analizowanych kosztów.

Wnioski: Badania zaprezentowały obecny system zarządzania łańcuchem dostaw, jego wady oraz potencjalne kierunki rozwoju. Uzyskane wyniki zwróciły uwagę zarówno węgierskim jak i międzynarodowym przedsiębiorstwom na istotę spójnego zarządzania łańcuchem dostaw oraz szeroki wachlarz dostępnych narzędzi dla zwiększania efektywności łańcucha dostaw, a dzięki temu do zwiększenie poziomu obsługi klienta.

Słowa kluczowe: zarządzanie zapasem po stronie odbiorcy, zarządzanie zapasem prze konsygnację, łańcuch dostaw, dostawca, zapas surowców
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 5 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Oláh, Judit, et al. "Inventory methods in order to minimize raw materials at the inventory level in the supply chain ." Logforum 13.4 (2017): 5. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.4.5
APA Judit Oláh, Zoltán Lakner, Dávid Hollósi, József Popp (2017). Inventory methods in order to minimize raw materials at the inventory level in the supply chain . Logforum 13 (4), 5. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.4.5
ISO 690 OLáH, Judit, et al. Inventory methods in order to minimize raw materials at the inventory level in the supply chain . Logforum, 2017, 13.4: 5. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.4.5