LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2017. 13(4), artykuł 2, 401-414; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.4.2

CZWARTA REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA I JEJ WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE WSPÓŁCZESNYCH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW

Natalia Szozda

Wroclaw University of Economics, Wrocław, Poland

Streszczenie:

Wstęp: W przemyśle ma miejsce coraz powszechniejsze wykorzystanie automatyzacji, przetwarzania i wymiany danych, systemów cyber-fizycznych, Internetu rzeczy i cloud technology. Nowoczesne fabryki ulegają ciągłej transformacji i wpływa to nie tylko na organizację działań wytwórczych, ale również na funkcjonowanie łańcuchów dostaw. Zmienia się model kontaktu z ostatecznym klientem, który często przenosi się w świat wirtualny, co bezpośrednio przekłada się na kształtowanie kanałów dystrybucji. Zachodzące zmiany nazwane są czwartą rewolucją przemysłową, a my jesteśmy jej naocznymi świadkami. W artykule tym przedłożone są wyzwania przed którymi stoją współczesne łańcuchy dostaw w wyniku czwartej rewolucji przemysłowej. Celem artykułu jest  próba odpowiedzi na pytanie w jakim stopniu czwarta rewolucja przemysłowa wywiera wpływ na organizację przepływów fizycznych i informacji w łańcuchach dostaw. 

Metody: W artykule wykorzystane są wyniki badania społecznego, a zastosowaną techniką badawczą jest ankieta przeprowadzona wśród 122 łańcuchów dostaw. Przedstawiono również wyniki badania przeprowadzonego w 2015 roku przez firmę McKinsey w formie wywiadu z 300-toma ekspertami z firm produkcyjnych i usługowych z USA, Japonii i Niemiec. Dodatkowo zaprezentowano 5 case studies: Logistics Knapp AG, Nova Chemicals, BMW, Stratatys oraz Bosch.

Rezultaty: Jednym z rezultatów badawczych artykułu jest przegląd literatury z obszaru rozwoju koncepcji łańcucha dostaw oraz rozwoju przemysłu, ze szczególnym uwzględnieniem czwartej rewolucji przemysłowej. W artykule podjęta jest próba określenia wpływu jaki czwarta rewolucja przemysłowa wywiera na funkcjonowanie współczesnych łańcuchów dostaw. Na bazie badań społecznych oraz case studies zostają wyciągnięte wnioski na temat istotności stosowania założeń Industry 4.0. oraz obaw przedsiębiorstw i całych łańcuchów dostaw dotyczących nieuniknonych zmian. Na koniec przedstawiony jest hipotetyczny łańcuch dostaw wykorzystujący założenia czwartej rewolucji przemysłowej na przykałdzie producenta elektrycznych szczoteczek do zębów.

Wnioski: Na bazie zgormadzonych przykładów i przedstawionych badań można stwierdzić, że pojęcie Industry 4.0. nie jest obce współczesnym przedsiębiorstwom i ma wpływ na organizację przepływów fizycznych i informacji w łańcuchach dostaw. Menedżerowie oni świadomi następujących zmian w organizacji procesów produckyjnych, w zaopatrzeniu i dystrybucji w całym łańcuchu dostaw. Obawiają się jednak przeniesienia procesów w świat wirtualny, ze względu na bezpieczeństwo danych oraz przepustowość sieci bezprzewodowych dalekiego zasięgu.

Słowa kluczowe: łańcuch dostaw, przemysł 4.0., Internet rzeczy (IoT), technologie w chmurze
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 2 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Szozda, Natalia. "Industry 4.0 and its impact on the functioning of supply chains ." Logforum 13.4 (2017): 2. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.4.2
APA Natalia Szozda (2017). Industry 4.0 and its impact on the functioning of supply chains . Logforum 13 (4), 2. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.4.2
ISO 690 SZOZDA, Natalia. Industry 4.0 and its impact on the functioning of supply chains . Logforum, 2017, 13.4: 2. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.4.2