LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Punktacja czasopisma
Język strony
Subskrypcja
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)

Zeszyt 4/ 2017, Artykuł 1

Balázs Kocsi1, Judit Oláh2

1University of Debrecen, Debrecen, Hungary
2
University of Debrecen, Debrecen, Hungary

POTENCJALNE POŁĄCZENIE PRODUKCJI JEDNOSTKOWEJ ORAZ INDUSTRY 4.0

Streszczenie:

Wstęp: W oparciu o koncepcję Industry 4.0, nazywaną również czwartą rewolucją przemysłową, procesy produkcyjne są zoptymalizowane przy użyciu maszyn, połączonych ze sobą przez inteligentne systemy komunikacyjne (urządzenia rejestrują przebieg procesu i dostosowują odpowiednio swoje działanie). Celem tego badania było zwiększenie niezawodności procesu w połączeniu ze skróceniem czasu produkcji, a co z tym związane, niższymi kosztami produkcyjnymi.

Metody: Poddano testom możliwość użycia robota w procesie obróbki cięciem produkcji unikatowych mebli drewnianych.

Wyniki: Obecnie zastosowanie robotów w produkcji ma uzasadnienie ekonomiczne tylko w przypadku produkcji masowej. W celu sprawdzenia, w którym etapie obróbki mebla można zastosować robota oraz jaki problemy były by możliwe do rozwiązania przy takim sposobie produkcji, w pierwszym etapie ukształtowano proces w oparciu o analizę błędów i osiągnięć (Failure Mode and Effects Analysis). Analizując potencjalne możliwości niepowodzenia procesu, podjęto próbę użycia ramienia robota jako miernika poprawy. Ramię to zostało zaprogramowane w środowisku komputerowym. Parametry ramienia zostały ustawione przy użyciu oprogramowania Mitsubishi RV-2AJ Cosimir Educational. Następnie przeprowadzono symulację mierząc całkowity czas produkcji oraz koszty produkcji przy użyciu ramienia robota.

Wnioski: Zastosowanie robotów jest uzasadnioną opcją w systemie produkcji jednostkowej, gdyż jako inteligentne urządzenie, jest on w stanie identyfikować problemy nawet u samego źródła ich powstawania.

Słowa kluczowe: Failure Mode and Effects Analysis, Industry 4.0, oprogramowanie cosimir, robot sortujący, zautomatyzowana produkcja

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 1 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

DOI: 10.17270/J.LOG.2017.4.1
For citation:

MLA Kocsi, Balázs, and Judit Oláh. "Potential connections of unique manufacturing and industry 4.0." Logforum 13.4 (2017): 1. DOI: 10.17270/J.LOG.2017.4.1
APA Balázs Kocsi, Judit Oláh (2017). Potential connections of unique manufacturing and industry 4.0. Logforum 13 (4), 1. DOI: 10.17270/J.LOG.2017.4.1
ISO 690 KOCSI, Balázs, OLáH, Judit. Potential connections of unique manufacturing and industry 4.0. Logforum, 2017, 13.4: 1. DOI: 10.17270/J.LOG.2017.4.1
EndNote BibTeX RefMan