LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 13 (4) 2017

October - December 2017

Spis treści:

POTENCJALNE POŁĄCZENIE PRODUKCJI JEDNOSTKOWEJ ORAZ INDUSTRY 4.0
Balázs Kocsi, Judit Oláh
Logforum. 2017. 13(4), artykuł 1, 389-400; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.4.1
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
CZWARTA REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA I JEJ WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE WSPÓŁCZESNYCH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW
Natalia Szozda
Logforum. 2017. 13(4), artykuł 2, 401-414; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.4.2
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
WPŁYW WIELKOŚCI DOSTAW NA POZIOM OBSŁUGI W SYSTEMIE ODNAWIANIA ZAPASU OPARTYM NA POZIOMIE INFORMACYJNYM DLA NIETYPOWYCH ROZKŁADÓW POPYTU
Stanisław Krzyżaniak
Logforum. 2017. 13(4), artykuł 3, 415-427; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.4.3
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
USŁUGA FULFILLMENT W LOGISTYCE E-HANDLU
Arkadiusz Kawa
Logforum. 2017. 13(4), artykuł 4, 429-438; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.4.4
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
METODY ZARZĄDZANIA ZAPASEM W CELU ZMINIMA-LIZOWANIA POZIOMU ZAPASU SUROWCÓW W OBRĘBIE ŁAŃCUCHA DOSTAW
Judit Oláh, Zoltán Lakner, Dávid Hollósi, József Popp
Logforum. 2017. 13(4), artykuł 5, 439-454; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.4.5
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
MODELOWANIE PROCESU ZARZĄDZANIA ZAPASAMI PRODUKTÓW LECZNICZYCH W SZPITALACH Z WYKORZYSTANIEM METODYKI OPARTEJ O STANDARD BPMN
Anna Gawrońska, Filip Nowak
Logforum. 2017. 13(4), artykuł 6, 455-464; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.4.6
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ADMINISTRACJA PROGRAMÓW SZKOLENIOWYCH ZWIĘKSZAJĄCA MOTYWACJĘ UCZESTNIKOW DO NAUKI
Azman Ismail, Noor Azmi Mohd Zainol, Nursaadatun Nisak Ahmad
Logforum. 2017. 13(4), artykuł 7, 465-477; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.4.7
streszczenie nr 7 streszczenie artykuł nr 7 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
POSTRZEGANA POLITYKA ORGANIZACYJNA ORAZ ZADOWOLENIE Z PRACY: ROLA OSOBOWOŚCI JAKO MODERATORA
Haslina Hassan, Tong Mei Hwee Vina, Nor Shamri Ithnin
Logforum. 2017. 13(4), artykuł 8, 479-493; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.4.8
streszczenie nr 8 streszczenie artykuł nr 8 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
KOSZTY W PROCESACH LOGISTYCZNYCH PRZEDSIĘBIORSTW
Leonid Shvartsburg, Tadeusz Zaborowski, Piotr Cyplik
Logforum. 2017. 13(4), artykuł 9, 495-506; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.4.9
streszczenie nr 9 streszczenie artykuł nr 9 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Lista recenzentów - 2017 (pdf)

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml