LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Punktacja czasopisma
Język strony
Subskrypcja
Bazy indeksujące:

Zeszyt 13 (4) 2017

B.Artykuły oryginalne

Balázs Kocsi, Judit Oláh
POTENCJALNE POŁĄCZENIE PRODUKCJI JEDNOSTKOWEJ ORAZ INDUSTRY 4.0
Zeszyt 4/ 2017, artykuł 1   |  Streszczenie streszczenie nr 1  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 1 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2017.4.1
Natalia Szozda
CZWARTA REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA I JEJ WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE WSPÓŁCZESNYCH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW
Zeszyt 4/ 2017, artykuł 2   |  Streszczenie streszczenie nr 2  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 2 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2017.4.2
Stanisław Krzyżaniak
WPŁYW WIELKOŚCI DOSTAW NA POZIOM OBSŁUGI W SYSTEMIE ODNAWIANIA ZAPASU OPARTYM NA POZIOMIE INFORMACYJNYM DLA NIETYPOWYCH ROZKŁADÓW POPYTU
Zeszyt 4/ 2017, artykuł 3   |  Streszczenie streszczenie nr 3  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 3 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2017.4.3
Arkadiusz Kawa
USŁUGA FULFILLMENT W LOGISTYCE E-HANDLU
Zeszyt 4/ 2017, artykuł 4   |  Streszczenie streszczenie nr 4  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 4 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2017.4.4
Judit Oláh, Zoltán Lakner, Dávid Hollósi, József Popp
METODY ZARZĄDZANIA ZAPASEM W CELU ZMINIMA-LIZOWANIA POZIOMU ZAPASU SUROWCÓW W OBRĘBIE ŁAŃCUCHA DOSTAW
Zeszyt 4/ 2017, artykuł 5   |  Streszczenie streszczenie nr 5  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 5 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2017.4.5
Anna Gawrońska, Filip Nowak
MODELOWANIE PROCESU ZARZĄDZANIA ZAPASAMI PRODUKTÓW LECZNICZYCH W SZPITALACH Z WYKORZYSTANIEM METODYKI OPARTEJ O STANDARD BPMN
Zeszyt 4/ 2017, artykuł 6   |  Streszczenie streszczenie nr 6  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 6 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2017.4.6
Azman Ismail, Noor Azmi Mohd Zainol, Nursaadatun Nisak Ahmad
ADMINISTRACJA PROGRAMÓW SZKOLENIOWYCH ZWIĘKSZAJĄCA MOTYWACJĘ UCZESTNIKOW DO NAUKI
Zeszyt 4/ 2017, artykuł 7   |  Streszczenie streszczenie nr 7  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 7 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2017.4.7
Haslina Hassan, Tong Mei Hwee Vina, Nor Shamri Ithnin
POSTRZEGANA POLITYKA ORGANIZACYJNA ORAZ ZADOWOLENIE Z PRACY: ROLA OSOBOWOŚCI JAKO MODERATORA
Zeszyt 4/ 2017, artykuł 8   |  Streszczenie streszczenie nr 8  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 8 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2017.4.8
Leonid Shvartsburg, Tadeusz Zaborowski, Piotr Cyplik
KOSZTY W PROCESACH LOGISTYCZNYCH PRZEDSIĘBIORSTW
Zeszyt 4/ 2017, artykuł 9   |  Streszczenie streszczenie nr 9  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 9 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2017.4.9

Lista recenzentów - 2017 (pdf)

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml