Język polski English
LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Subskrypcja
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)

Zeszyt 3/ 2017, Artykuł 9

Bhanupriya Dash, Monalisha Pattnaik, Hadibandhu Pattnaik

METODA UZUPEłNIEń DLA MODELU ENTROPICZNEJ WIELKOśCI ZAMóWIENIA (ENOQ) Z DWUELEMENTOWYM POPYTEM I UWZGLęDNIAJąCY INFLACJę

Streszczenie:

Wstęp: Metoda uzupełnień dla modelu entropicznej wielkości zamówienia (ENOQ) z dwuelementowym popytem i uwzględniający inflację jest istotnym zagadnieniem w obrębie zarządzania zapasem.

Metody: W pracy stworzono model zarządzania zapasem dla pozycji o nierównomiernym zużyciu oraz uwzględniający czynnik inflacyjny w ujęciu wartościowym dla zamówień z zerowym czasem realizacji. Sformułowano model maksymalizacji zysku przy uwzględnieniu inflacji oraz systemu rabatów gotówkowych. Zaprezentowano przykład numeryczny dla porównania efektów uzyskiwanych przy zastosowaniu modelu entropicznej wielkości zamówienia oraz ekonomicznej wielkości zamówienia. Na przykładzie został zaprezentowany stworzony model oraz została zilustrowana procedura. Oprogramowanie Lingo 13.0 zostało wykorzystane do wyprowadzenia optymalnej wielkości zamówienia oraz całkowitego kosztu zapasu. Następnie przeprowadzono analizę wrażliwości optymalnego rozwiązania dla różnych parametrów.

Wyniki i wnioski: Otrzymany model zapasu jest bardzo przydatny w przedsiębiorstwie handlu detalicznego. Może on został użyty również w szerszym zakresie.

Słowa kluczowe: entropiczna wielkość zamówienia, popyt dwuskładnikowy, częściowe zużycie, inflacja

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 9 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

DOI: 10.17270/J.LOG.2017.3.9
For citation:

MLA Dash, Bhanupriya, et al. "Replenishment policy for Entropic Order Quantity (EnOQ) model with two component demand and partial back-logging under inflation." Logforum 13.3 (2017): 9. DOI: 10.17270/J.LOG.2017.3.9
APA Bhanupriya Dash, Monalisha Pattnaik, Hadibandhu Pattnaik (2017). Replenishment policy for Entropic Order Quantity (EnOQ) model with two component demand and partial back-logging under inflation. Logforum 13 (3), 9. DOI: 10.17270/J.LOG.2017.3.9
ISO 690 DASH, Bhanupriya, PATTNAIK, Monalisha, PATTNAIK, Hadibandhu. Replenishment policy for Entropic Order Quantity (EnOQ) model with two component demand and partial back-logging under inflation. Logforum, 2017, 13.3: 9. DOI: 10.17270/J.LOG.2017.3.9
EndNote BibTeX RefMan