Język polski English
LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Subskrypcja
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)

Zeszyt 3/ 2017, Artykuł 2

Katarzyna Gdowska, Roger Książek

WYKORZYSTANIE ALGORYTMU HEURYSTYCZNEGO DO ROZWIĄZANIA PROBLEMU SYNCHRONIZACJI DOSTAW CYKLICZNYCH DO CENTRÓW PRZEŁADUNKOWYCH

Streszczenie:

Wstęp: W pracy przedstawiono problem synchronizowania dostaw cyklicznych do centrów przeładunkowych. Dostawy realizowane są na stałych trasach: pojazd, obsługujący daną trasę ma dostarczyć towar do centrum przeładunkowego, załadować tam inny towar i przewieźć go do kolejnego punktu trasy lub wykonać pusty przejazd do punktu załadunku. Punktami synchronizacji obsługi tras są centra logistyczne, w których niejednokrotnie towar przywieziony przez jeden pojazd, wyrusza w dalszą drogę innym. Dostawy na każdej trasie realizowane są ze stałą częstotliwością. Trasy dostaw oraz ilości przewożonego towaru są znane. Celem w zadaniu synchronizacji dostaw cyklicznych jest maksymalizacja liczby synchronizacji przyjazdów i pobytu pojazdów w centrach logistycznych tak, aby możliwe było grupowanie ich obsługi w bloki rozładunkowo-załadunkowe.

Metody: Na podstawie opracowanego wcześniej modelu matematycznego dla problemu synchronizowania dostaw cyklicznych do centrów przeładunkowych został zbudowany algorytm heurystyczny poszukujący rozwiązań poprzez ukierunkowane losowanie. W artykule przedstawiono opracowany algorytm losowego przeszukiwania.

Wyniki: Eksperyment obliczeniowy polegał na rozwiązaniu zestawu zadań synchronizowania dostaw cyklicznych przy pomocy opracowanego algorytmu i porównaniu uzyskanych wyników ze znanymi rozwiązaniami dokładnymi.

Wnioski: Przedstawiony algorytm heurystyczny dla zadania synchronizowania dostaw cyklicznych pozwala na uzyskanie rozwiązań zbliżonych do wyników otrzymanych przy zastosowaniu modelu programowania matematycznego. Zaletą zastosowanego algorytmu jest znaczne skrócenie czasu poszukiwania rozwiązania, co może mieć znaczenie dla praktycznego wykorzystania zaproponowanej metody. 

 
Słowa kluczowe: harmonogramowanie dostaw cyklicznych, programowanie całkowitoliczbowe mieszane, optymalizacja, synchronizacja, algorytmy heurystyczne

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 2 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

DOI: 10.17270/J.LOG.2017.3.2
For citation:

MLA Gdowska, Katarzyna, and Roger Książek. "A random search algorithm for cyclic delivery synchronization problem." Logforum 13.3 (2017): 2. DOI: 10.17270/J.LOG.2017.3.2
APA Katarzyna Gdowska, Roger Książek (2017). A random search algorithm for cyclic delivery synchronization problem. Logforum 13 (3), 2. DOI: 10.17270/J.LOG.2017.3.2
ISO 690 GDOWSKA, Katarzyna, KSIążEK, Roger. A random search algorithm for cyclic delivery synchronization problem. Logforum, 2017, 13.3: 2. DOI: 10.17270/J.LOG.2017.3.2
EndNote BibTeX RefMan