LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 13 (3) 2017

Spis treści:

Davor Dujak, Martyna Zdziarska, Adam Koliński
Standard GLN usprawniający identyfikowanie fizycznej lokalizacji w procesach dystrybucyjnych
Zeszyt 3/ 2017, artykuł 1  |  247-261   |  Streszczenie streszczenie nr 1  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 1 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2017.3.1
Katarzyna Gdowska, Roger Książek
WYKORZYSTANIE ALGORYTMU HEURYSTYCZNEGO DO ROZWIĄZANIA PROBLEMU SYNCHRONIZACJI DOSTAW CYKLICZNYCH DO CENTRÓW PRZEŁADUNKOWYCH
Zeszyt 3/ 2017, artykuł 2  |  263-272   |  Streszczenie streszczenie nr 2  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 2 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2017.3.2
Norbert Wagener
Intermodalne centra logistyczne i korytarze transportowe – koncepcje i trendy
Zeszyt 3/ 2017, artykuł 3  |  273-283   |  Streszczenie streszczenie nr 3  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 3 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2017.3.3
Shook Mei Chan, Siohong Tih
CZYNNIKI WARUNKUJĄCE PRZYSWOJENIE UŻYTKOWNIA INTERNETU PRZEZ PRACOWNIKÓW DZIAŁU ZAKUPU DLA BIZNESOWYCH AKTYWNOŚCI ZAKUPOWYCH
Zeszyt 3/ 2017, artykuł 4  |  285-299   |  Streszczenie streszczenie nr 4  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 4 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2017.3.4
Bożena Zwolińska, Łukasz Kubica
KSZTAŁTOWANIE DYNAMIKI ZMIAN KONWERGENTNEGO SYSTEMU WYTWÓRCZEGO W ZALEŻNOŚCI OD WIELKOŚCI PARTII PRODUKCYJNEJ
Zeszyt 3/ 2017, artykuł 5  |  301-311   |  Streszczenie streszczenie nr 5  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 5 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2017.3.5
Grzegorz Tarczyński
Wpływ składowania towarów zgodnego ze współczynnikami COI na czasy kompletacji towarów
Zeszyt 3/ 2017, artykuł 6  |  313-326   |  Streszczenie streszczenie nr 6  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 6 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2017.3.6
Nikos G. Moraitakis, Jiazhen Huo, Hans-Christian Pfohl
Uszeregowanie globalnych sieci zaopatrzenia w oparciu o strategiczne grupy łańcuchów dostaw
Zeszyt 3/ 2017, artykuł 7  |  327-338   |  Streszczenie streszczenie nr 7  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 7 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2017.3.7
Roman Domański, Michał Adamczak
ANALIZA WPŁYWU WIELKOŚCI PARTII NA EFEKTYWNOŚĆ PRZEPŁYWU MATERIAŁÓW W ŁAŃCUCHU DOSTAW
Zeszyt 3/ 2017, artykuł 8  |  339-351   |  Streszczenie streszczenie nr 8  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 8 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2017.3.8
Bhanupriya Dash, Monalisha Pattnaik, Hadibandhu Pattnaik
Metoda uzupełnień dla modelu entropicznej wielkości zamówienia (ENOQ) z dwuelementowym popytem i uwzględniający inflację
Zeszyt 3/ 2017, artykuł 9  |  353-365   |  Streszczenie streszczenie nr 9  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 9 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2017.3.9
Zanleziono 9 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml