LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 13 (3) 2017

July - September 2017

Spis treści:

Standard GLN usprawniający identyfikowanie fizycznej lokalizacji w procesach dystrybucyjnych
Davor Dujak, Martyna Zdziarska, Adam Koliński
Logforum. 2017. 13(3), artykuł 1, 247-261; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.3.1
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
WYKORZYSTANIE ALGORYTMU HEURYSTYCZNEGO DO ROZWIĄZANIA PROBLEMU SYNCHRONIZACJI DOSTAW CYKLICZNYCH DO CENTRÓW PRZEŁADUNKOWYCH
Katarzyna Gdowska, Roger Książek
Logforum. 2017. 13(3), artykuł 2, 263-272; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.3.2
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Intermodalne centra logistyczne i korytarze transportowe – koncepcje i trendy
Norbert Wagener
Logforum. 2017. 13(3), artykuł 3, 273-283; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.3.3
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
CZYNNIKI WARUNKUJĄCE PRZYSWOJENIE UŻYTKOWNIA INTERNETU PRZEZ PRACOWNIKÓW DZIAŁU ZAKUPU DLA BIZNESOWYCH AKTYWNOŚCI ZAKUPOWYCH
Shook Mei Chan, Siohong Tih
Logforum. 2017. 13(3), artykuł 4, 285-299; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.3.4
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
KSZTAŁTOWANIE DYNAMIKI ZMIAN KONWERGENTNEGO SYSTEMU WYTWÓRCZEGO W ZALEŻNOŚCI OD WIELKOŚCI PARTII PRODUKCYJNEJ
Bożena Zwolińska, Łukasz Kubica
Logforum. 2017. 13(3), artykuł 5, 301-311; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.3.5
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Wpływ składowania towarów zgodnego ze współczynnikami COI na czasy kompletacji towarów
Grzegorz Tarczyński
Logforum. 2017. 13(3), artykuł 6, 313-326; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.3.6
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Uszeregowanie globalnych sieci zaopatrzenia w oparciu o strategiczne grupy łańcuchów dostaw
Nikos G. Moraitakis, Jiazhen Huo, Hans-Christian Pfohl
Logforum. 2017. 13(3), artykuł 7, 327-338; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.3.7
streszczenie nr 7 streszczenie artykuł nr 7 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ANALIZA WPŁYWU WIELKOŚCI PARTII NA EFEKTYWNOŚĆ PRZEPŁYWU MATERIAŁÓW W ŁAŃCUCHU DOSTAW
Roman Domański, Michał Adamczak
Logforum. 2017. 13(3), artykuł 8, 339-351; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.3.8
streszczenie nr 8 streszczenie artykuł nr 8 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Metoda uzupełnień dla modelu entropicznej wielkości zamówienia (ENOQ) z dwuelementowym popytem i uwzględniający inflację
Bhanupriya Dash, Monalisha Pattnaik, Hadibandhu Pattnaik
Logforum. 2017. 13(3), artykuł 9, 353-365; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.3.9
streszczenie nr 9 streszczenie artykuł nr 9 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml