LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2017. 13(2), artykuł 7, 195-208; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.2.7

WYZNACZANIE POZIOMU ZŁOūONOŚCI W RÓūNYCH RELACJACH: FORMLANYCH VERSUS NIEFORMALNYCH W SYSTEMACH AUTORATYWNYCH

Lokhman Hakim bin Osman

University Kebangsaan, Bangi, Malaysia

Streszczenie:

Wstęp: Międzyorganizacyjna złożoność sieci przejawia się w wielu postaciach. Uwzględniając typ relacji sieciowych, można mówić o wieloelementowym wzorze powiązań związków międzyorganizacyjnych. Niemniej jednak można je analizować w dość schematyczny sposób. Mimo to, brak jest badań jak ta złożoność przejawia się w różnego rodzaju typach struktur sieciowych.

Metody: Stosując metodologię analizy sieci społecznych, przeanalizowano strukturę zależności międzyorganizacyjnych w zależności od rodzaju powiązań sieciowych.

Wyniki i wnioski: Wyniki otrzymane w trakcie analizy wykazują poziom złożoności w zależności od powiązań danej organizacji z innymi uczestnikami. Sugerują one istotność zarządzania sieciowego zależnościami międzyorganizacyjnymi oraz selektywną alokację zasobów do obszaru zarządzania sieciowego.

Słowa kluczowe: zależności międzyfirmowe, złożoność sieci, relacje międzyorganizacyjne
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 7 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Osman, Lokhman Hakim bin. "Determining degree of complexity in different inter-firm relations: formal versus informal relations of authoritative system." Logforum 13.2 (2017): 7. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.2.7
APA Lokhman Hakim bin Osman (2017). Determining degree of complexity in different inter-firm relations: formal versus informal relations of authoritative system. Logforum 13 (2), 7. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.2.7
ISO 690 OSMAN, Lokhman Hakim bin. Determining degree of complexity in different inter-firm relations: formal versus informal relations of authoritative system. Logforum, 2017, 13.2: 7. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.2.7