LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2017. 13(2), artykuł 6, 183-193; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.2.6

EKONOMIA WSPÓŁDZIELENIA W LOGISTYCE I ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW

Barbara Ocicka1, Grażyna Wieteska2

1Warsaw School of Economics, Warszawa, Poland
2
University of Lodz, Łódź, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Wyzwania współczesnego otoczenia biznesowego wymagają od menedżerów logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw ciągłego poszukiwania innowacyjnych metod zarządzania procesami biznesowymi, zorientowanych na równoczesne osiąganie efektów Triple Bottom Line, czyli ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. W rezultacie, obecnie wśród praktyk przedsiębiorstw coraz większe znaczenie zyskuje koncepcja ekonomii współdzielenia. Ma ona pozytywny wpływ na budowanie i rozwój relacji współpracy zarówno pomiędzy partnerami biznesowymi w łańcuchach wartości, jak i pomiędzy potencjalnymi konkurentami rynkowymi. Ekonomia współdzielenia w logistyce i zarządzaniu łańcuchami dostaw tworzy potrzebę odmiennego sposobu zarządzania potencjałem przedsiębiorstw i relacjami między nimi.

Materiały i rezultaty: Praca powstała na podstawie analizy źródeł wtórnych. Autorki przeprowadziły przegląd najnowszej literatury, raportów z badań międzynarodowych instytucji i firm doradczych, prezentacji konferencyjnych, materiałów udostępnionych przez przedsiębiorstwa, profesjonalnych filmów i innych materiałów internetowych. Na podstawie analizy materiałów źródłowych, przedstawiono różnorodne najlepsze praktyki współdzielenia zasobów i wskazano czynniki sukcesu ich rozwoju w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw.

Wnioski: Rozwój praktyk współdzielenia zasobów stanowi ważny cel menedżerów odpowiedzialnych za zarządzanie procesami biznesowymi w łańcuchach dostaw, w tym w szczególności za zarządzanie procesami logistycznymi. Zaprezentowane przykłady przedsięwzięć sharingowych określają różnorodne możliwości zastosowań i ich istotny wpływ na działalność przedsiębiorstw w różnych aspektach. Pomimo różnorodności, można wskazać ich wspólne cechy mające charakter operacyjnych i strategicznych czynników sukcesu. Umożliwiły one autorkom sformułowanie rekomendacji mających walory aplikacyjne, skierowanych do menedżerów logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw.

Słowa kluczowe: ekonomia współdzielenia, współdzielenie zasobów w logistyce, współdzielenie zasobów w zarządzaniu łańcuchem dostaw
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 6 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Ocicka, Barbara, and Grażyna Wieteska. "Sharing economy in logistics and supply chain management ." Logforum 13.2 (2017): 6. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.2.6
APA Barbara Ocicka, Grażyna Wieteska (2017). Sharing economy in logistics and supply chain management . Logforum 13 (2), 6. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.2.6
ISO 690 OCICKA, Barbara, WIETESKA, Grażyna. Sharing economy in logistics and supply chain management . Logforum, 2017, 13.2: 6. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.2.6