LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2017. 13(2), artykuł 4, 159-169; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.2.4

INSTRUMENTY KONKUROWANIA PREFEROWANE PRZEZ ODBIORCÓW VERSUS POZIOM AKTYWNOŚCI PROŚRODOWISKOWYCH W ŁAŃCUCHU DOSTAW

Anna Maryniak

Poznań University of Economics, Poznań, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Wypracowanie przewagi konkurencyjnej drogą implementacji zielonych łańcuchów dostaw jest interesującą i pożądaną z punktu widzenia społecznych oczekiwań drogą rozwoju przedsiębiorstw, niemniej nie zawsze ma to odzwierciedlenie w wymaganiach, jakie stawia rynek. W związku z powyższym celem podjętych rozważań jest opracowanie modelu umożliwiającego zidentyfikowanie zależności występujących między stopniem zaangażowania przedsiębiorstw w działalność prośrodowiskową realizowaną wzdłuż łańcucha dostaw, a instrumentami konkurowania preferowanymi przez odbiorców oraz przeprowadzenie badań empirycznych.

Metody: W celu przeprowadzenia badań przeprowadzono wywiady bezpośrednie na podstawie kwestionariusza ankiety. Podmiotem badań były średnie i duże przedsiębiorstwa produkcyjne zlokalizowane w województwie wielkopolskim.

Rezultaty i wnioski: W wyniku przeprowadzonych badań między innymi ustalono, iż stawianie wymagań prośrodowiskowych ze strony bezpośrednich odbiorców wiąże się z wyższym poziomem zaangażowania przedsiębiorstw w omawianym obszarze zagadnień. Jednocześnie stwierdzono, że oczekiwania rynkowe dotyczące aspektów środowiskowych są niskie. Istnieje zatem pilna potrzeba wypracowania bodźców aktywizujących w tym obszarze odbiorców. 

Słowa kluczowe: zielony łańcuch dostaw, konkurencja, zrównoważony łańcuch dostaw
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 4 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Maryniak, Anna. "Competitive instruments preferred by customers versus the level of proenvironmental activities in a supply chain." Logforum 13.2 (2017): 4. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.2.4
APA Anna Maryniak (2017). Competitive instruments preferred by customers versus the level of proenvironmental activities in a supply chain. Logforum 13 (2), 4. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.2.4
ISO 690 MARYNIAK, Anna. Competitive instruments preferred by customers versus the level of proenvironmental activities in a supply chain. Logforum, 2017, 13.2: 4. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.2.4