LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2017. 13(2), artykuł 3, 151-157; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.2.3

AKCEPTACJA GRUP SPOŁECZNYCH W CELACH EDUKACYJNYCH – ROZSZERZENIE MODELU TAM (TECHNOLOGY ASSESSMENT MODEL)

Fouzia Nawaz1, Samra Shakeel1, Zubair Nawaz2, Muhammad Ali Hamza2

1University of Engineering Technology Lahore, Lahore, Pakistan
2
University of Sargodha, Punjab, Pakistan

Streszczenie:

Wstęp: Studenci tworzą coraz więcej grup społecznych w mediach społecznościowych dla nieformalnej komunikacji oraz edukacji. Są to grupy wsparcia, pomocy oraz dyskusyjne. Celem tej pracy jest sprawdzenie poziomu akceptowalności grup społecznościowych studentów przy pomocy modelu TAM  (technology assessment model).

Metody: Dane zostały zebrane na podstawie przeprowadzonych ankiet i poddane analizie statystycznej za pomoca SPSS 21.

Wyniki i wnioski: Model badawczy sugeruje, że studenci akceptują włączenie grup społecznościowych do procesu nauki, doceniają użyteczność tych grup oraz łatwość stosowania jak również nawiązywania relacji. Zidentyfikowano również zadowolenia ankietowanych osób ze wzmocnienia relacji pomiędzy uczestnikami grup oraz łatwego do nich dostępu.

Słowa kluczowe: grupy społecznościowe, postrzegana użyteczność, postrzegana łatwość użycia, Technology assessment model (TAM)
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 3 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Nawaz, Fouzia, et al. "Acceptance of social fellow groups for learning: extension of technology assessment model (TAM)." Logforum 13.2 (2017): 3. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.2.3
APA Fouzia Nawaz, Samra Shakeel, Zubair Nawaz, Muhammad Ali Hamza (2017). Acceptance of social fellow groups for learning: extension of technology assessment model (TAM). Logforum 13 (2), 3. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.2.3
ISO 690 NAWAZ, Fouzia, et al. Acceptance of social fellow groups for learning: extension of technology assessment model (TAM). Logforum, 2017, 13.2: 3. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.2.3