LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Punktacja czasopisma
Język strony
Subskrypcja
Bazy indeksujące:

Zeszyt 13 (2) 2017

A.Artykuły przeglądowe

Mariusz Kostrzewski
ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA POPRZEZ MONITOROWANIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, W MAGAZYNACH WYSOKOREGAŁOWYCH ORAZ MAGAZYNACH WYSOKIEGO SKŁADOWANIA – PRZEGLĄD ZAGADNIENIA W LITERATURZE
Zeszyt 2/ 2017, artykuł 1   |  Streszczenie streszczenie nr 1  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 1 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2017.2.1

B.Artykuły oryginalne

Irena Pawłyszyn
TIME-DRIVEN ACTIVITY BASED COSTING JAKO PODSTAWA DO PODJĘCIA DZIAŁAŃ LEAN
Zeszyt 2/ 2017, artykuł 2   |  Streszczenie streszczenie nr 2  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 2 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2017.2.2
Fouzia Nawaz, Samra Shakeel, Zubair Nawaz, Muhammad Ali Hamza
AKCEPTACJA GRUP SPOŁECZNYCH W CELACH EDUKACYJNYCH – ROZSZERZENIE MODELU TAM (TECHNOLOGY ASSESSMENT MODEL)
Zeszyt 2/ 2017, artykuł 3   |  Streszczenie streszczenie nr 3  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 3 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2017.2.3
Anna Maryniak
INSTRUMENTY KONKUROWANIA PREFEROWANE PRZEZ ODBIORCÓW VERSUS POZIOM AKTYWNOŚCI PROŚRODOWISKOWYCH W ŁAŃCUCHU DOSTAW
Zeszyt 2/ 2017, artykuł 4   |  Streszczenie streszczenie nr 4  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 4 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2017.2.4
Jakub Mateusz Marcinkowski
JAPOŃSKIE A AMERYKAŃSKIE PODEJŚCIE DO LOGISTYKI HUMANITARNEJ JAKO NARZĘDZIA WALKI Z KATASTROFAMI NATURALNYMI
Zeszyt 2/ 2017, artykuł 5   |  Streszczenie streszczenie nr 5  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 5 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2017.2.5
Barbara Ocicka, Grażyna Wieteska
EKONOMIA WSPÓŁDZIELENIA W LOGISTYCE I ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW
Zeszyt 2/ 2017, artykuł 6   |  Streszczenie streszczenie nr 6  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 6 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2017.2.6
Lokhman Hakim bin Osman
WYZNACZANIE POZIOMU ZŁOŻONOŚCI W RÓŻNYCH RELACJACH: FORMLANYCH VERSUS NIEFORMALNYCH W SYSTEMACH AUTORATYWNYCH
Zeszyt 2/ 2017, artykuł 7   |  Streszczenie streszczenie nr 7  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 7 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2017.2.7
Marzenna Cichosz, Thomas J. Goldsby, A.Michael Knemeyer, Daniel F. Taylor
INNOWACJE W RELACJACH OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH – W POSZUKIWANIU SATYSFAKCJI KLIENTA
Zeszyt 2/ 2017, artykuł 8   |  Streszczenie streszczenie nr 8  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 8 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2017.2.8
Karol Marek Klimczak, Wojciech Machowiak, Iwona Staniec, Yochanan Shachmurove
WSPÓŁPRACA I RYZYKO WSPÓŁPRACY W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH TECHNOLOGICZNYCH
Zeszyt 2/ 2017, artykuł 9   |  Streszczenie streszczenie nr 9  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 9 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2017.2.9

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml