LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 13 (2) 2017

April - June 2017

Spis treści:

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA POPRZEZ MONITOROWANIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, W MAGAZYNACH WYSOKOREGAŁOWYCH ORAZ MAGAZYNACH WYSOKIEGO SKŁADOWANIA – PRZEGLĄD ZAGADNIENIA W LITERATURZE
Mariusz Kostrzewski
Logforum. 2017. 13(2), artykuł 1, 125-134; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.2.1
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
TIME-DRIVEN ACTIVITY BASED COSTING JAKO PODSTAWA DO PODJĘCIA DZIAŁAŃ LEAN
Irena Pawłyszyn
Logforum. 2017. 13(2), artykuł 2, 135-149; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.2.2
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
AKCEPTACJA GRUP SPOŁECZNYCH W CELACH EDUKACYJNYCH – ROZSZERZENIE MODELU TAM (TECHNOLOGY ASSESSMENT MODEL)
Fouzia Nawaz, Samra Shakeel, Zubair Nawaz, Muhammad Ali Hamza
Logforum. 2017. 13(2), artykuł 3, 151-157; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.2.3
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
INSTRUMENTY KONKUROWANIA PREFEROWANE PRZEZ ODBIORCÓW VERSUS POZIOM AKTYWNOŚCI PROŚRODOWISKOWYCH W ŁAŃCUCHU DOSTAW
Anna Maryniak
Logforum. 2017. 13(2), artykuł 4, 159-169; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.2.4
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
JAPOŃSKIE A AMERYKAŃSKIE PODEJŚCIE DO LOGISTYKI HUMANITARNEJ JAKO NARZĘDZIA WALKI Z KATASTROFAMI NATURALNYMI
Jakub Mateusz Marcinkowski
Logforum. 2017. 13(2), artykuł 5, 171-182; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.2.5
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
EKONOMIA WSPÓŁDZIELENIA W LOGISTYCE I ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW
Barbara Ocicka, Grażyna Wieteska
Logforum. 2017. 13(2), artykuł 6, 183-193; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.2.6
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
WYZNACZANIE POZIOMU ZŁOŻONOŚCI W RÓŻNYCH RELACJACH: FORMLANYCH VERSUS NIEFORMALNYCH W SYSTEMACH AUTORATYWNYCH
Lokhman Hakim bin Osman
Logforum. 2017. 13(2), artykuł 7, 195-208; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.2.7
streszczenie nr 7 streszczenie artykuł nr 7 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
INNOWACJE W RELACJACH OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH – W POSZUKIWANIU SATYSFAKCJI KLIENTA
Marzenna Cichosz, Thomas J. Goldsby, A.Michael Knemeyer, Daniel F. Taylor
Logforum. 2017. 13(2), artykuł 8, 209-219; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.2.8
streszczenie nr 8 streszczenie artykuł nr 8 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
WSPÓŁPRACA I RYZYKO WSPÓŁPRACY W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH TECHNOLOGICZNYCH
Karol Marek Klimczak, Wojciech Machowiak, Iwona Staniec, Yochanan Shachmurove
Logforum. 2017. 13(2), artykuł 9, 221-235; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.2.9
streszczenie nr 9 streszczenie artykuł nr 9 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml