LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2017. 13(1), artykuł 6, 61-76; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.1.6

OPTYMALIZACJA MODELU ROZMYTEJ EKONOMICZNEJ WIELKOŚCI ZAMÓWIENIA Z EFEKTEM PROMOCYJNYM I STRATĄ SPOWODOWANĄ ZNISZCZENIEM

Padmabati Gahan, Monalisha Pattnaik

Sambalpur University, Sambalpur, India

Streszczenie:

Wstęp: Tematem pracy jest model istotności służący do analizy efektów zniszczenia towarów oraz efektu promocyjnego w modelu rozmytym ciągłego uzupełniania w określonym horyzoncie czasu. Głównym parametrem tworzenia modelu zarządzania zapasem w rozmytym środowisku jest zazwyczaj koszt jednostkowy na jednostkę zamówienia w określonej jednostce czasu. Te nieprecyzyjne parametry, oparte o oś liczb rzeczywistych, tworzą otoczenie, w którym stosuje się system zarządzania zapasem.

Metody: Model określa wpływ promocyjny na całkowity koszt zapasu. W tym celu został stworzony rozmyty model ekonomicznej wielkości zakupu uwzględniający efekt promocyjny oraz procentowe zniszczenie zapasu, tak, aby osiągnąć maksymalny zysk netto. W trakcie analizy teoretycznej, niezbędne i wystarczające warunki istnienia i unikalności rozwiązań optymalizacyjnych wykazały słuszność dalszych badań nad funkcją rozmytej zyskowności netto. W celu znalezienie optymalnego rozwiązania stworzono algorytm przy użyciu oprogramowania LINGO 13.0.

Wyniki i wnioski: Wyniki analizy numerycznej umożliwiają oszacowanie efektu polityki promocyjnej na optymalizację zysku netto dla detalisty jak również poziomu zniszczeń towaru. Również zostały przeprowadzone analizy wrażliwości uwzględniające najważniejsze parametry, które wykazały celowość stosowania proponowanej metody dla maksymalizacji zysku przy uwzględnieniu efektu promocyjnego.

Słowa kluczowe: logistyka, optymalizacja, rozmyty, ekonomiczna wielkość zamówienia, promocja, straty, zniszczenia
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 6 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Gahan, Padmabati, and Monalisha Pattnaik. "Optimization in Fuzzy Economic Order Quantity (FEOQ) Model with Promotional Effort Cost and Units Lost Due To Deterioration." Logforum 13.1 (2017): 6. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.1.6
APA Padmabati Gahan, Monalisha Pattnaik (2017). Optimization in Fuzzy Economic Order Quantity (FEOQ) Model with Promotional Effort Cost and Units Lost Due To Deterioration. Logforum 13 (1), 6. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.1.6
ISO 690 GAHAN, Padmabati, PATTNAIK, Monalisha. Optimization in Fuzzy Economic Order Quantity (FEOQ) Model with Promotional Effort Cost and Units Lost Due To Deterioration. Logforum, 2017, 13.1: 6. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.1.6