LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 13 (1) 2017

January - March 2017

Spis treści:

PROBLEM STRAT I MARNOTRAWSTWA ŻYWNOŚCI I JEGO WYZNACZNIKI
Aleksandra Kowalska
Logforum. 2017. 13(1), artykuł 1, 7-18; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.1.1
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
PROPOZYCJA MODELU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I TECHNOLOGIĄ WSPIERAJĄCA PODSYSTEM LOGISTYKI PRODUKCJI
Dominik Zimon, Dusan Malindžák
Logforum. 2017. 13(1), artykuł 2, 19-27; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.1.2
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
OCENA POMIARU EFKETYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ DZIAŁAŃ USPRAWNIAJĄCYCH PROCESY TECHNOLOGICZNE
Aldona Kluczek
Logforum. 2017. 13(1), artykuł 3, 29-38; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.1.3
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ZINTEGROWANY AUDYT BEZPIECZEŃSTWA PORTU LOTNICZEGO
Michał Kozłowski
Logforum. 2017. 13(1), artykuł 4, 39-49; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.1.4
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
WPŁYW OTWARCIA BERLIŃSKIEGO PORTU LOTNICZEGO IM. W. BRANDTA NA POLSKI RYNEK USŁUG LOTNICZYCH
Wojciech Augustyniak
Logforum. 2017. 13(1), artykuł 5, 51-60; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.1.5
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
OPTYMALIZACJA MODELU ROZMYTEJ EKONOMICZNEJ WIELKOŚCI ZAMÓWIENIA Z EFEKTEM PROMOCYJNYM I STRATĄ SPOWODOWANĄ ZNISZCZENIEM
Padmabati Gahan, Monalisha Pattnaik
Logforum. 2017. 13(1), artykuł 6, 61-76; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.1.6
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ANALIZA EFEKTYWNOŚCI ZIMNEGO ŁAŃCUCHA DOSTAW (COLD SUPPLY CHAIN) Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII MOBILNYCH
Zbigniew Bigaj, Adam Koliński
Logforum. 2017. 13(1), artykuł 7, 77-90; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.1.7
streszczenie nr 7 streszczenie artykuł nr 7 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
SYSTEM KONTROLI UPRAWNIEŃ DO DOKUMENTÓW W OPARCIU O RFID W OBRĘBIE ŁAŃCUCHA DOSTAW
Tadeusz Nowicki, Maciej Kiedrowicz, Robert Waszkowski, Agata Chodowska, Agnieszka Lach
Logforum. 2017. 13(1), artykuł 8, 91-101; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.1.8
streszczenie nr 8 streszczenie artykuł nr 8 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
UWARUNKOWANIA GOSPODARCZE I LOGISTYCZNE RYNKU POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE
Ireneusz Fechner
Logforum. 2017. 13(1), artykuł 9, 103-113; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.1.9
streszczenie nr 9 streszczenie artykuł nr 9 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml