LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Punktacja czasopisma
Język strony
Subskrypcja
Bazy indeksujące:

Zeszyt 13 (1) 2017

B.Artykuły oryginalne

Aleksandra Kowalska
PROBLEM STRAT I MARNOTRAWSTWA ŻYWNOŚCI I JEGO WYZNACZNIKI
Zeszyt 1/ 2017, artykuł 1   |  Streszczenie streszczenie nr 1  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 1 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2017.1.1
Dominik Zimon, Dusan Malindžák
PROPOZYCJA MODELU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I TECHNOLOGIĄ WSPIERAJĄCA PODSYSTEM LOGISTYKI PRODUKCJI
Zeszyt 1/ 2017, artykuł 2   |  Streszczenie streszczenie nr 2  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 2 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2017.1.2
Aldona Kluczek
OCENA POMIARU EFKETYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ DZIAŁAŃ USPRAWNIAJĄCYCH PROCESY TECHNOLOGICZNE
Zeszyt 1/ 2017, artykuł 3   |  Streszczenie streszczenie nr 3  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 3 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2017.1.3
Michał Kozłowski
ZINTEGROWANY AUDYT BEZPIECZEŃSTWA PORTU LOTNICZEGO
Zeszyt 1/ 2017, artykuł 4   |  Streszczenie streszczenie nr 4  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 4 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2017.1.4
Wojciech Augustyniak
WPŁYW OTWARCIA BERLIŃSKIEGO PORTU LOTNICZEGO IM. W. BRANDTA NA POLSKI RYNEK USŁUG LOTNICZYCH
Zeszyt 1/ 2017, artykuł 5   |  Streszczenie streszczenie nr 5  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 5 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2017.1.5
Padmabati Gahan, Monalisha Pattnaik
OPTYMALIZACJA MODELU ROZMYTEJ EKONOMICZNEJ WIELKOŚCI ZAMÓWIENIA Z EFEKTEM PROMOCYJNYM I STRATĄ SPOWODOWANĄ ZNISZCZENIEM
Zeszyt 1/ 2017, artykuł 6   |  Streszczenie streszczenie nr 6  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 6 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2017.1.6
Zbigniew Bigaj, Adam Koliński
ANALIZA EFEKTYWNOŚCI ZIMNEGO ŁAŃCUCHA DOSTAW (COLD SUPPLY CHAIN) Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII MOBILNYCH
Zeszyt 1/ 2017, artykuł 7   |  Streszczenie streszczenie nr 7  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 7 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2017.1.7
Tadeusz Nowicki, Maciej Kiedrowicz, Robert Waszkowski, Agata Chodowska, Agnieszka Lach
SYSTEM KONTROLI UPRAWNIEŃ DO DOKUMENTÓW W OPARCIU O RFID W OBRĘBIE ŁAŃCUCHA DOSTAW
Zeszyt 1/ 2017, artykuł 8   |  Streszczenie streszczenie nr 8  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 8 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2017.1.8
Ireneusz Fechner
UWARUNKOWANIA GOSPODARCZE I LOGISTYCZNE RYNKU POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE
Zeszyt 1/ 2017, artykuł 9   |  Streszczenie streszczenie nr 9  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 9 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2017.1.9

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml