LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Tom 13 2017

Zeszyt 13 (1) 2017

January - March 2017

Spis treści:

PROBLEM STRAT I MARNOTRAWSTWA ŻYWNOŚCI I JEGO WYZNACZNIKI
Aleksandra Kowalska
Logforum. 2017. 13(1), artykuł 1, 7-18; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.1.1
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
PROPOZYCJA MODELU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I TECHNOLOGIĄ WSPIERAJĄCA PODSYSTEM LOGISTYKI PRODUKCJI
Dominik Zimon, Dusan Malindžák
Logforum. 2017. 13(1), artykuł 2, 19-27; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.1.2
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
OCENA POMIARU EFKETYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ DZIAŁAŃ USPRAWNIAJĄCYCH PROCESY TECHNOLOGICZNE
Aldona Kluczek
Logforum. 2017. 13(1), artykuł 3, 29-38; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.1.3
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ZINTEGROWANY AUDYT BEZPIECZEŃSTWA PORTU LOTNICZEGO
Michał Kozłowski
Logforum. 2017. 13(1), artykuł 4, 39-49; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.1.4
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
WPŁYW OTWARCIA BERLIŃSKIEGO PORTU LOTNICZEGO IM. W. BRANDTA NA POLSKI RYNEK USŁUG LOTNICZYCH
Wojciech Augustyniak
Logforum. 2017. 13(1), artykuł 5, 51-60; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.1.5
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
OPTYMALIZACJA MODELU ROZMYTEJ EKONOMICZNEJ WIELKOŚCI ZAMÓWIENIA Z EFEKTEM PROMOCYJNYM I STRATĄ SPOWODOWANĄ ZNISZCZENIEM
Padmabati Gahan, Monalisha Pattnaik
Logforum. 2017. 13(1), artykuł 6, 61-76; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.1.6
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ANALIZA EFEKTYWNOŚCI ZIMNEGO ŁAŃCUCHA DOSTAW (COLD SUPPLY CHAIN) Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII MOBILNYCH
Zbigniew Bigaj, Adam Koliński
Logforum. 2017. 13(1), artykuł 7, 77-90; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.1.7
streszczenie nr 7 streszczenie artykuł nr 7 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
SYSTEM KONTROLI UPRAWNIEŃ DO DOKUMENTÓW W OPARCIU O RFID W OBRĘBIE ŁAŃCUCHA DOSTAW
Tadeusz Nowicki, Maciej Kiedrowicz, Robert Waszkowski, Agata Chodowska, Agnieszka Lach
Logforum. 2017. 13(1), artykuł 8, 91-101; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.1.8
streszczenie nr 8 streszczenie artykuł nr 8 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
UWARUNKOWANIA GOSPODARCZE I LOGISTYCZNE RYNKU POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE
Ireneusz Fechner
Logforum. 2017. 13(1), artykuł 9, 103-113; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.1.9
streszczenie nr 9 streszczenie artykuł nr 9 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml

Zeszyt 13 (2) 2017

April - June 2017

Spis treści:

ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA POPRZEZ MONITOROWANIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, W MAGAZYNACH WYSOKOREGAŁOWYCH ORAZ MAGAZYNACH WYSOKIEGO SKŁADOWANIA – PRZEGLĄD ZAGADNIENIA W LITERATURZE
Mariusz Kostrzewski
Logforum. 2017. 13(2), artykuł 1, 125-134; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.2.1
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
TIME-DRIVEN ACTIVITY BASED COSTING JAKO PODSTAWA DO PODJĘCIA DZIAŁAŃ LEAN
Irena Pawłyszyn
Logforum. 2017. 13(2), artykuł 2, 135-149; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.2.2
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
AKCEPTACJA GRUP SPOŁECZNYCH W CELACH EDUKACYJNYCH – ROZSZERZENIE MODELU TAM (TECHNOLOGY ASSESSMENT MODEL)
Fouzia Nawaz, Samra Shakeel, Zubair Nawaz, Muhammad Ali Hamza
Logforum. 2017. 13(2), artykuł 3, 151-157; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.2.3
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
INSTRUMENTY KONKUROWANIA PREFEROWANE PRZEZ ODBIORCÓW VERSUS POZIOM AKTYWNOŚCI PROŚRODOWISKOWYCH W ŁAŃCUCHU DOSTAW
Anna Maryniak
Logforum. 2017. 13(2), artykuł 4, 159-169; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.2.4
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
JAPOŃSKIE A AMERYKAŃSKIE PODEJŚCIE DO LOGISTYKI HUMANITARNEJ JAKO NARZĘDZIA WALKI Z KATASTROFAMI NATURALNYMI
Jakub Mateusz Marcinkowski
Logforum. 2017. 13(2), artykuł 5, 171-182; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.2.5
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
EKONOMIA WSPÓŁDZIELENIA W LOGISTYCE I ZARZĄDZANIU ŁAŃCUCHEM DOSTAW
Barbara Ocicka, Grażyna Wieteska
Logforum. 2017. 13(2), artykuł 6, 183-193; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.2.6
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
WYZNACZANIE POZIOMU ZŁOŻONOŚCI W RÓŻNYCH RELACJACH: FORMLANYCH VERSUS NIEFORMALNYCH W SYSTEMACH AUTORATYWNYCH
Lokhman Hakim bin Osman
Logforum. 2017. 13(2), artykuł 7, 195-208; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.2.7
streszczenie nr 7 streszczenie artykuł nr 7 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
INNOWACJE W RELACJACH OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH – W POSZUKIWANIU SATYSFAKCJI KLIENTA
Marzenna Cichosz, Thomas J. Goldsby, A.Michael Knemeyer, Daniel F. Taylor
Logforum. 2017. 13(2), artykuł 8, 209-219; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.2.8
streszczenie nr 8 streszczenie artykuł nr 8 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
WSPÓŁPRACA I RYZYKO WSPÓŁPRACY W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH TECHNOLOGICZNYCH
Karol Marek Klimczak, Wojciech Machowiak, Iwona Staniec, Yochanan Shachmurove
Logforum. 2017. 13(2), artykuł 9, 221-235; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.2.9
streszczenie nr 9 streszczenie artykuł nr 9 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml

Zeszyt 13 (3) 2017

July - September 2017

Spis treści:

Standard GLN usprawniający identyfikowanie fizycznej lokalizacji w procesach dystrybucyjnych
Davor Dujak, Martyna Zdziarska, Adam Koliński
Logforum. 2017. 13(3), artykuł 1, 247-261; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.3.1
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
WYKORZYSTANIE ALGORYTMU HEURYSTYCZNEGO DO ROZWIĄZANIA PROBLEMU SYNCHRONIZACJI DOSTAW CYKLICZNYCH DO CENTRÓW PRZEŁADUNKOWYCH
Katarzyna Gdowska, Roger Książek
Logforum. 2017. 13(3), artykuł 2, 263-272; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.3.2
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Intermodalne centra logistyczne i korytarze transportowe – koncepcje i trendy
Norbert Wagener
Logforum. 2017. 13(3), artykuł 3, 273-283; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.3.3
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
CZYNNIKI WARUNKUJĄCE PRZYSWOJENIE UŻYTKOWNIA INTERNETU PRZEZ PRACOWNIKÓW DZIAŁU ZAKUPU DLA BIZNESOWYCH AKTYWNOŚCI ZAKUPOWYCH
Shook Mei Chan, Siohong Tih
Logforum. 2017. 13(3), artykuł 4, 285-299; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.3.4
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
KSZTAŁTOWANIE DYNAMIKI ZMIAN KONWERGENTNEGO SYSTEMU WYTWÓRCZEGO W ZALEŻNOŚCI OD WIELKOŚCI PARTII PRODUKCYJNEJ
Bożena Zwolińska, Łukasz Kubica
Logforum. 2017. 13(3), artykuł 5, 301-311; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.3.5
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Wpływ składowania towarów zgodnego ze współczynnikami COI na czasy kompletacji towarów
Grzegorz Tarczyński
Logforum. 2017. 13(3), artykuł 6, 313-326; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.3.6
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Uszeregowanie globalnych sieci zaopatrzenia w oparciu o strategiczne grupy łańcuchów dostaw
Nikos G. Moraitakis, Jiazhen Huo, Hans-Christian Pfohl
Logforum. 2017. 13(3), artykuł 7, 327-338; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.3.7
streszczenie nr 7 streszczenie artykuł nr 7 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ANALIZA WPŁYWU WIELKOŚCI PARTII NA EFEKTYWNOŚĆ PRZEPŁYWU MATERIAŁÓW W ŁAŃCUCHU DOSTAW
Roman Domański, Michał Adamczak
Logforum. 2017. 13(3), artykuł 8, 339-351; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.3.8
streszczenie nr 8 streszczenie artykuł nr 8 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
Metoda uzupełnień dla modelu entropicznej wielkości zamówienia (ENOQ) z dwuelementowym popytem i uwzględniający inflację
Bhanupriya Dash, Monalisha Pattnaik, Hadibandhu Pattnaik
Logforum. 2017. 13(3), artykuł 9, 353-365; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.3.9
streszczenie nr 9 streszczenie artykuł nr 9 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml

Zeszyt 13 (4) 2017

October - December 2017

Spis treści:

POTENCJALNE POŁĄCZENIE PRODUKCJI JEDNOSTKOWEJ ORAZ INDUSTRY 4.0
Balázs Kocsi, Judit Oláh
Logforum. 2017. 13(4), artykuł 1, 389-400; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.4.1
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
CZWARTA REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA I JEJ WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE WSPÓŁCZESNYCH ŁAŃCUCHÓW DOSTAW
Natalia Szozda
Logforum. 2017. 13(4), artykuł 2, 401-414; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.4.2
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
WPŁYW WIELKOŚCI DOSTAW NA POZIOM OBSŁUGI W SYSTEMIE ODNAWIANIA ZAPASU OPARTYM NA POZIOMIE INFORMACYJNYM DLA NIETYPOWYCH ROZKŁADÓW POPYTU
Stanisław Krzyżaniak
Logforum. 2017. 13(4), artykuł 3, 415-427; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.4.3
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
USŁUGA FULFILLMENT W LOGISTYCE E-HANDLU
Arkadiusz Kawa
Logforum. 2017. 13(4), artykuł 4, 429-438; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.4.4
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
METODY ZARZĄDZANIA ZAPASEM W CELU ZMINIMA-LIZOWANIA POZIOMU ZAPASU SUROWCÓW W OBRĘBIE ŁAŃCUCHA DOSTAW
Judit Oláh, Zoltán Lakner, Dávid Hollósi, József Popp
Logforum. 2017. 13(4), artykuł 5, 439-454; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.4.5
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
MODELOWANIE PROCESU ZARZĄDZANIA ZAPASAMI PRODUKTÓW LECZNICZYCH W SZPITALACH Z WYKORZYSTANIEM METODYKI OPARTEJ O STANDARD BPMN
Anna Gawrońska, Filip Nowak
Logforum. 2017. 13(4), artykuł 6, 455-464; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.4.6
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ADMINISTRACJA PROGRAMÓW SZKOLENIOWYCH ZWIĘKSZAJĄCA MOTYWACJĘ UCZESTNIKOW DO NAUKI
Azman Ismail, Noor Azmi Mohd Zainol, Nursaadatun Nisak Ahmad
Logforum. 2017. 13(4), artykuł 7, 465-477; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.4.7
streszczenie nr 7 streszczenie artykuł nr 7 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
POSTRZEGANA POLITYKA ORGANIZACYJNA ORAZ ZADOWOLENIE Z PRACY: ROLA OSOBOWOŚCI JAKO MODERATORA
Haslina Hassan, Tong Mei Hwee Vina, Nor Shamri Ithnin
Logforum. 2017. 13(4), artykuł 8, 479-493; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.4.8
streszczenie nr 8 streszczenie artykuł nr 8 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
KOSZTY W PROCESACH LOGISTYCZNYCH PRZEDSIĘBIORSTW
Leonid Shvartsburg, Tadeusz Zaborowski, Piotr Cyplik
Logforum. 2017. 13(4), artykuł 9, 495-506; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2017.4.9
streszczenie nr 9 streszczenie artykuł nr 9 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Lista recenzentów - 2017 (pdf)

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml