LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2016. 12(4), artykuł 8, 285-300; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.4.8

PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI LOGISTYCZNEJ W POLSCE I UKRAINIE: ANALIZA PORÓWNAWCZA OPINII STUDENTÓW

Halina Ryzhkova1, Irena Pawłyszyn2, Nina Rizun3

1Alfred Nobel University, Dnipro, Ukraine
2
Poznan University of Technology, Poznan, Poland
3
Gdansk University of Technology, Gdansk, Poland

Streszczenie:

 Wstęp: Przyszłość zawodowa to kolejny logiczny krok studenta po ukończeniu obranego kierunku studiów. Coraz częściej, jeszcze w trakcie realizowanych studiów, młodzi ludzie poszukują możliwości uczestniczenia w różnego rodzaju konferencjach, szkoleniach, stażach, praktykach, wyjazdach za granicę itp. Wszystkie podejmowane w tym zakresie działania mają na myśli główny cel – zwiększyć swoją atrakcyjność jako potencjalnego pracownika na rynku pracy. Niezwykle ważnym więc staje się postawienie istotnych i aktualnych pytań w kierunku studenta, dotyczących pozyskiwanej w trakcie studiów wiedzy, posiadanych umiejętności czy też postrzegania swojej przyszłej pracy.

Metody: Niniejszy artykuł prezentuje poglądy studentów kierunku logistyka i jej pokrewnych w stosunku ich przyszłej pracy zawodowej. Celem prowadzonych badań było poznanie oczekiwań, kompetencji i wizji przyszłości młodego pokolenia, które stoi u progu kariery zawodowej, w dwóch państwach – Polsce i Ukrainie. Metoda badawcza, która była zastosowana do zebrania opinii to kwestionariusz ankiety.

Wyniki: Artykuł ujmuje główne przesłanki dyktowane przez rynek pracy dla młodych osób. Przedstawiają krótkie teoretyczne rozważania na temat podjętego problemu. Autorzy przedstawiają wyniki porównawcze opinii studentów dwóch uczelni wyższych w Polsce i Ukrainie w czterech obszarach: Profil Respondenta; Atrakcyjność zawodowa; Uzyskane wiedzy i umiejętności; Zatrudnienie.

Wnioski: Współczesna logistyka wymaga specjalistów najwyższej jakości, co potwierdza wiele znanych autorytetów. Badania ukazują podgląd na preferencje studentów kierunku logistyka i jej pokrewnych w zakresie przyszłej pracy, a także przekazują informację na temat pozyskiwanej w czasie studiów wiedzy. Porównanie dwóch grup studentów uczelni wyższych z różnych państw daje możliwość zaobserwowania aspiracji i wizji każdej z nich, a także wysunąć rekomendacje, mające na celu zasygnalizowanie możliwości poprawy sytuacji absolwentów szkół wyższych w stosunku do poszukiwanej pracy.

 
Słowa kluczowe: przyszłość zawodowa studentów, logistyka, rynek pracy, zatrudnienie, praca
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 8 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Ryzhkova, Halina, et al. "The future of logistical education in Poland and Ukraine: comparative analysis of students\' opinions." Logforum 12.4 (2016): 8. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.4.8
APA Halina Ryzhkova, Irena Pawłyszyn, Nina Rizun (2016). The future of logistical education in Poland and Ukraine: comparative analysis of students\' opinions. Logforum 12 (4), 8. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.4.8
ISO 690 RYZHKOVA, Halina, PAWłYSZYN, Irena, RIZUN, Nina. The future of logistical education in Poland and Ukraine: comparative analysis of students\' opinions. Logforum, 2016, 12.4: 8. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.4.8