LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2016. 12(4), artykuł 6, 247-267; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.4.6

WYBRANE ASPEKTY LOGISTYCZNE SIECI SZPITALI PUBLICZNYCH NA KONKURENCYJNYM RYNKU USŁUG ZDROWOTNYCH

Justyna Majchrzak-Lepczyk1, Benedykt Bober2

1Poznan University of Economics and Business, Poznan, Poland
2
Academy of Hotel Management and Catering Industry in Poznan, Poznan, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Poniższe rozważania stanowią przegląd zagadnień zrównoważonego rozwoju, logistyki, do instrumentów inżynierii finansowej oraz roli kapitału intelektualnego w procesie przekształceń szpitali publicznych. Celem pracy była ocena konkurencyjności sieci szpitali publicznych na rynku usług zdrowotnych na podstawie badań literaturowych, jak również badań empirycznych.

Metody: Badanie empiryczne przy wykorzystaniu kwestionariusza ankiety zostało przeprowadzone w okresie od stycznia 2007 do grudnia 2011 roku, na obszarze województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego oraz wielkopolskiego.

Celem ankiety było przeanalizowanie opinii kadry medycznej w zakresie zagadnień związanych z dostosowaniem do charakteru sieci szpitali publicznych metod oraz narzędzi z zakresu logistyki, zrównoważonego rozwoju, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw - CSR. Badania zrealizowano w 104 szpitalach publicznych, na próbie 8975 respondentów.

Wyniki i wnioski: Analiza zrealizowanych badań wykazała, iż procesy logistyczne i ich poprawa w służbie zdrowia mają istotną rolę. Badane podmioty w sposób jednoznaczny zwracają uwagę na potrzebę stosowania systemów informatycznych, działań pro-środowiskowych, dostęp do informacji, czy stosowanie globalnych standardów GS1. Narzędzia te pozwalają zwiększyć efektywność łańcuchów dostaw, gwarantując śledzenie nie tylko ruchu i pochodzenia wyrobów od producenta do pacjenta, ale również umożliwiając lepsze zabezpieczenie przed popełnieniem błędu czy sfałszowaniem produktu.

Słowa kluczowe: sieć szpitali, usługi, CSR, logistyka, konkurencyjny rynek, zrównoważony rozwój
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 6 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Majchrzak-Lepczyk, Justyna, and Benedykt Bober. "Selected aspects of the logistics network of public hospitals in the competitive market of health services." Logforum 12.4 (2016): 6. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.4.6
APA Justyna Majchrzak-Lepczyk, Benedykt Bober (2016). Selected aspects of the logistics network of public hospitals in the competitive market of health services. Logforum 12 (4), 6. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.4.6
ISO 690 MAJCHRZAK-LEPCZYK, Justyna, BOBER, Benedykt. Selected aspects of the logistics network of public hospitals in the competitive market of health services. Logforum, 2016, 12.4: 6. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.4.6