LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2016. 12(4), artykuł 4, 227-236; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.4.4

ŁAŃCUCH DOSTAW I INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA TRANSPORTOWEGO W POLSCE WSCHODNIEJ

Giuseppe Ioppolo1, Katarzyna Szopik-Depczyńska2, Maciej Stajniak3, Sylwia Konecka4

1University of Study of Messina, Italy
2
University of Szczecin, Poland
3
The Institute of Logistics and Warehousing, Poznań, Poland
4
Poznan School of Logistics, Poznań, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Jedna ze strategii rozwoju wykorzystuje działalność B+R, jako główne źródło innowacji, która często realizowana jest we współpracy z innymi jednostkami, w szczególności jednak w łańcuchach dostaw, a zatem dotyczy współpracy przedsiębiorstw z ich odbiorcami i dostawcami.

Głównym celem pracy było określeniu wpływu kooperacji o charakterze innowacyjnym na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw przemysłowych sektora transportowego w Polsce Wschodniej.

Metody: Przeprowadzono badanie ankietowe dotyczącym wpływu powiązań z dostawcami i odbiorcami na innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych sektora transportowego w Polsce Wschodniej wśród 167 jednostek należących do tego sektora, funkcjonujących na obszarze Polski Wschodniej. W celu określenia oddziaływania wpływu powiązań z dostawcami i odbiorcami na aktywność innowacyjną innowacyjną przedsiębiorstw posłużono się modelami opartymi na analizie prawdopodobieństwa - modelami probitowymi.

Wyniki: Na podstawie przeprowadzonego badania można jednoznacznie stwierdzić, iż kooperacja przedsiębiorstw przemysłowych sektora transportowego z odbiorcami i dostawcami ma aktywizujący wpływ na wyszczególnione atrybuty innowacyjności przedsiębiorstw. Prawdopodobieństwo jednak waha się w zależności od przyjętej do badania zmiennej.

Wnioski: Kooperacja z dostawcami i odbiorcami jest istotna w kształtowaniu aktywności procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach przemysłowych sektora transportowego oraz ma charakter stymulujący na ponoszenie nakładów na działalność innowacyjną w różnych aspektach oraz implementację innowacyjnych rozwiązań z zakresu innowacji technologicznych (produktowych i procesowych).

Słowa kluczowe: logistyka, innowacyjność, łańcuch dostaw, przemysł, transport, region
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 4 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Ioppolo, Giuseppe, et al. "Supply chain and innovation activity in transport related enterprises in Eastern Poland." Logforum 12.4 (2016): 4. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.4.4
APA Giuseppe Ioppolo, Katarzyna Szopik-Depczyńska, Maciej Stajniak, Sylwia Konecka (2016). Supply chain and innovation activity in transport related enterprises in Eastern Poland. Logforum 12 (4), 4. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.4.4
ISO 690 IOPPOLO, Giuseppe, et al. Supply chain and innovation activity in transport related enterprises in Eastern Poland. Logforum, 2016, 12.4: 4. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.4.4