LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2016. 12(4), artykuł 3, 213-226; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.4.3

BEZPROBLEMOWA KOMUNIKACJA W ŁAŃCUCHACH DOSTAW DZIĘKI WYKORZYSTANIU TECHNOLOGII M2M

Walid Moneimne1, Marcin Hajdul2, Szymon Mikołajczak3

1Aspenta International, Dubai, United Emirates
2
Poznan School of Logistics, Poznan, Poland
3
Nova Tracking, Bydgoszcz, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Dostęp do informacji jest kluczowym elementem skutecznej i efektywnej organizacji transportu i procesów logistycznych. Znaczenie dostępu do informacji w czasie rzeczywistym potwierdzają przeprowadzone badania panelowe. Do realizacji badań wykorzystano metodę design thinking. W dalszej części pracy omówione zostały dwa sposoby pozyskiwania niezbędnych informacji w trakcie przewozu - manualny, gdy zachodzi konieczność pracy ludzkiej oraz w pełni zautomatyzowany, przy zastosowaniu technologii M2M. Wdrożenie technologii M2M poprawia bezproblemową komunikację podczas realizacji przewozu i umożliwia dostęp w czasie rzeczywistym do potrzebnych informacji. Celem pracy było ustalenie wpływu wykorzystania wybranych technologii M2M oraz tradycyjnego sposobu komunikacji na zapewnienie niezawodnej komunikacji w łańcuchu dostaw.

Metody: W pracy wykorzystano badania panelowe, metodę design-thinking, przegląd literatury jak i rezultaty z praktycznego wdrożenia systemu TMS w firmie Speedbergx

Wyniki i wnioski: Bezproblemowa wymiana informacji w czasie rzeczywistym w ramach globalnych łańcuchów dostaw (włączając w to komunikację ze środkami transportu oraz jednostkami ładunkowymi) jest podstawą realizacji wiarygodnych i wydajnych procesów w ramach cyfrowych łańcuchów dostaw.

Słowa kluczowe: cyfrowe łańcuchy dostaw, bezproblemowa komunikacja, M2M, zarządzanie oknami czasowymi dostaw, rozliczanie kosztów transportu
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 3 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Moneimne, Walid, et al. "Seamless communication in supply chains based on M2M technology." Logforum 12.4 (2016): 3. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.4.3
APA Walid Moneimne, Marcin Hajdul, Szymon Mikołajczak (2016). Seamless communication in supply chains based on M2M technology. Logforum 12 (4), 3. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.4.3
ISO 690 MONEIMNE, Walid, HAJDUL, Marcin, MIKOłAJCZAK, Szymon. Seamless communication in supply chains based on M2M technology. Logforum, 2016, 12.4: 3. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.4.3