LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2016. 12(4), artykuł 2, 203-211; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.4.2

JAK ZARZĄDZAĆ ZRÓWNOWAūONYM ŁAŃCUCHEM DOSTAW. ISTOTA DOJRZAŁOŚCI

Agata Rudnicka

University of Lodz, Lodz, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Problematyka zarządzania zrównoważonym rozwojem w łańcuchu dostaw wydaje się być coraz bardziej złożona. Istnieje wiele aspektów, które muszą być brane pod uwagę przy planowaniu, realizacji i monitorowaniu warunków środowiskowych i społecznych w łańcuchach dostaw. Mimo dużego dorobku naukowego dotykającego problematyki zrównoważonego rozwoju (ZR) w łańcuchu dostaw kwestia oceny, a zwłaszcza poziomu dojrzałości nie jest jeszcze wystarczająco rozwinięta.

Metody: Głównym celem artykułu jest analiza kwestii dojrzałości w kontekście zrównoważonego rozwoju. Obok przeglądu literatury autorka prezentuje własną propozycję modelu teoretycznego.

Wyniki: W artykule nakreślono istotę dojrzałości w kontekście zarządzania zrównoważonym łańcuchem dostaw. Autorka przedstawiła teoretyczny model dojrzałości. Dodatkowym elementem są rekomendacje uzupełnione o narzędzia, które można wykorzystać w praktyce jak np.: system certyfikacji, kodeksy postępowania, kodeksy etyczne, audyty czy projekty.

Wnioski: Włączenie kwestii dojrzałości do problematyki zarządzania zrównoważonym łańcuchem dostaw wydaje się bardzo potrzebne. Dzięki niej organizacjom łatwiej jest rozumieć istotę zrównoważonego rozwoju. Zaproponowany model użyty jako metoda samooceny dodatkowo pozwala sprawdzić, na jakim poziomie wdrożenia jest obecnie analizowany przez organizację łańcuchu dostaw. W kolejnej fazie planowanych badań zweryfikowany zostanie model teoretyczny. Dodatkowym kierunkiem badań opisywanej problematyki jest identyfikacja kluczowych czynników sukcesu i ich weryfikacja na podstawie badań empirycznych.

Słowa kluczowe: logistyka, zrównoważony łańcuch dostaw, zarządzanie zrównoważonym łańcuchem dostaw, dojrzałość, zrównoważony model dojrzałości łańcucha dostaw
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 2 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Rudnicka, Agata. "How to manage sustainable supply chain? The issue of maturity." Logforum 12.4 (2016): 2. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.4.2
APA Agata Rudnicka (2016). How to manage sustainable supply chain? The issue of maturity. Logforum 12 (4), 2. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.4.2
ISO 690 RUDNICKA, Agata. How to manage sustainable supply chain? The issue of maturity. Logforum, 2016, 12.4: 2. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.4.2