LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2016. 12(4), artykuł 1, 193-202; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.4.1

AKTYWNE OPAKOWANIA Z NATURALNYMI ZWIĄZKAMI ANTYBAKTERYJNYMI

Renata Dobrucka

Poznan University of Economics, Poznan, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Problematyka opakowań jest elementem logistyki, zaś zastosowane opakowania istotnie wpływają na efektywność procesów logistycznych, jako czynnik zapewniający bezpieczeństwo i zwiększający jakość transportowanych wyrobów. Opakowania aktywne są obszarem technologii wychodzącym na przeciw wymaganiom stawianym przez współczesnego konsumenta. Opakowania aktywne stwarzają nowe  możliwości w zakresie systemów pakowania towarów oraz  stanowią  rozwiązanie, w którym to  opakowanie, produkt oraz otoczenie wzajemnie na siebie oddziałują.  Poza tym opakowania aktywne w wyniku zachodzących oddziaływań z wewnętrzną atmosferą i produktem prowadzą do przedłużenia jego trwałości. Główną rolą opakowania przeciwbakteryjnego jest hamowania wzrostu drobnoustrojów, które obniżają jakość produktu.

Metody: Stosowanie naturalnych środków przeciwbakteryjnych wydaje się być bezpieczne dla produktów spożywczych. Ten typ związków ma  potencjalne zastosowanie jako naturalne środki konserwujące w przemyśle  spożywczym. W niniejszej pracy przedstawiono niektóre ze stosowanych środków przeciwbakteryjnych,  min. chitozan, nizyny  i pektyny.

Wyniki i podsumowanie: Naturalne substancje przeciwbakteryjne stosowane w opakowaniach aktywnych eliminują niebezpieczeństwo konsumentów w zakresie  migracji chemicznych substancji do żywności.

Słowa kluczowe: logistyka, opakowania antybakteryjne, naturalne substancje antybakteryjne
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 1 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Dobrucka, Renata. "Antimicrobial packaging with natural compunds - a review." Logforum 12.4 (2016): 1. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.4.1
APA Renata Dobrucka (2016). Antimicrobial packaging with natural compunds - a review. Logforum 12 (4), 1. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.4.1
ISO 690 DOBRUCKA, Renata. Antimicrobial packaging with natural compunds - a review. Logforum, 2016, 12.4: 1. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.4.1