LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Punktacja czasopisma
Język strony
Subskrypcja
Bazy indeksujące:

Zeszyt 12 (4) 2016

A.Artykuły przeglądowe

Renata Dobrucka
AKTYWNE OPAKOWANIA Z NATURALNYMI ZWIĄZKAMI ANTYBAKTERYJNYMI
Zeszyt 4/ 2016, artykuł 1   |  Streszczenie streszczenie nr 1  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 1 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2016.4.1

B.Artykuły oryginalne

Agata Rudnicka
JAK ZARZĄDZAĆ ZRÓWNOWAŻONYM ŁAŃCUCHEM DOSTAW. ISTOTA DOJRZAŁOŚCI
Zeszyt 4/ 2016, artykuł 2   |  Streszczenie streszczenie nr 2  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 2 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2016.4.2
Walid Moneimne, Marcin Hajdul, Szymon Mikołajczak
BEZPROBLEMOWA KOMUNIKACJA W ŁAŃCUCHACH DOSTAW DZIĘKI WYKORZYSTANIU TECHNOLOGII M2M
Zeszyt 4/ 2016, artykuł 3   |  Streszczenie streszczenie nr 3  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 3 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2016.4.3
Giuseppe Ioppolo, Katarzyna Szopik-Depczyńska, Maciej Stajniak, Sylwia Konecka
ŁAŃCUCH DOSTAW I INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA TRANSPORTOWEGO W POLSCE WSCHODNIEJ
Zeszyt 4/ 2016, artykuł 4   |  Streszczenie streszczenie nr 4  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 4 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2016.4.4
Michał Adamczak, Roman Domański, Norbert Wagener
PORÓWNANIE WIELOKRYTERIALNYCH METOD WSPOMAGAJĄCYH PODEJMOWANIE DECZYJI - WYNIKI BADAŃ SYMULACYJNYCH
Zeszyt 4/ 2016, artykuł 5   |  Streszczenie streszczenie nr 5  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 5 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2016.4.5
Justyna Majchrzak-Lepczyk, Benedykt Bober
WYBRANE ASPEKTY LOGISTYCZNE SIECI SZPITALI PUBLICZNYCH NA KONKURENCYJNYM RYNKU USŁUG ZDROWOTNYCH
Zeszyt 4/ 2016, artykuł 6   |  Streszczenie streszczenie nr 6  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 6 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2016.4.6
Azman Ismail, Yusrizal Sufardi Mohd Yunan
POZIOM OBSŁUGI KLIENTA JAKO WZKAŹNIK POZIOMU ZADOWOLENIA KLIENTA ORAZ LOJALNOŚCI KLIENTA
Zeszyt 4/ 2016, artykuł 7   |  Streszczenie streszczenie nr 7  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 7 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2016.4.7
Halina Ryzhkova, Irena Pawłyszyn, Nina Rizun
PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI LOGISTYCZNEJ W POLSCE I UKRAINIE: ANALIZA PORÓWNAWCZA OPINII STUDENTÓW
Zeszyt 4/ 2016, artykuł 8   |  Streszczenie streszczenie nr 8  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 8 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2016.4.8
Sabina Wyrwich-Płotka, Jarosław Witkowski
WIRTUALIZACJA PRACY W GLOBANYCH ŁAŃCUCHACH DOSTAW
Zeszyt 4/ 2016, artykuł 9   |  Streszczenie streszczenie nr 9  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 9 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2016.4.9

Lista recenzentów - 2016 (pdf)

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml