LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 12 (4) 2016

October - December 2016

Spis treści:

AKTYWNE OPAKOWANIA Z NATURALNYMI ZWIĄZKAMI ANTYBAKTERYJNYMI
Renata Dobrucka
Logforum. 2016. 12(4), artykuł 1, 193-202; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.4.1
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
JAK ZARZĄDZAĆ ZRÓWNOWAŻONYM ŁAŃCUCHEM DOSTAW. ISTOTA DOJRZAŁOŚCI
Agata Rudnicka
Logforum. 2016. 12(4), artykuł 2, 203-211; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.4.2
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
BEZPROBLEMOWA KOMUNIKACJA W ŁAŃCUCHACH DOSTAW DZIĘKI WYKORZYSTANIU TECHNOLOGII M2M
Walid Moneimne, Marcin Hajdul, Szymon Mikołajczak
Logforum. 2016. 12(4), artykuł 3, 213-226; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.4.3
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ŁAŃCUCH DOSTAW I INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA TRANSPORTOWEGO W POLSCE WSCHODNIEJ
Giuseppe Ioppolo, Katarzyna Szopik-Depczyńska, Maciej Stajniak, Sylwia Konecka
Logforum. 2016. 12(4), artykuł 4, 227-236; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.4.4
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
PORÓWNANIE WIELOKRYTERIALNYCH METOD WSPOMAGAJĄCYH PODEJMOWANIE DECZYJI - WYNIKI BADAŃ SYMULACYJNYCH
Michał Adamczak, Roman Domański, Norbert Wagener
Logforum. 2016. 12(4), artykuł 5, 237-246; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.4.5
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
WYBRANE ASPEKTY LOGISTYCZNE SIECI SZPITALI PUBLICZNYCH NA KONKURENCYJNYM RYNKU USŁUG ZDROWOTNYCH
Justyna Majchrzak-Lepczyk, Benedykt Bober
Logforum. 2016. 12(4), artykuł 6, 247-267; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.4.6
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
POZIOM OBSŁUGI KLIENTA JAKO WZKAŹNIK POZIOMU ZADOWOLENIA KLIENTA ORAZ LOJALNOŚCI KLIENTA
Azman Ismail, Yusrizal Sufardi Mohd Yunan
Logforum. 2016. 12(4), artykuł 7, 269-283; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.4.7
streszczenie nr 7 streszczenie artykuł nr 7 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI LOGISTYCZNEJ W POLSCE I UKRAINIE: ANALIZA PORÓWNAWCZA OPINII STUDENTÓW
Halina Ryzhkova, Irena Pawłyszyn, Nina Rizun
Logforum. 2016. 12(4), artykuł 8, 285-300; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.4.8
streszczenie nr 8 streszczenie artykuł nr 8 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
WIRTUALIZACJA PRACY W GLOBANYCH ŁAŃCUCHACH DOSTAW
Sabina Wyrwich-Płotka, Jarosław Witkowski
Logforum. 2016. 12(4), artykuł 9, 301-312; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.4.9
streszczenie nr 9 streszczenie artykuł nr 9 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Lista recenzentów - 2016 (pdf)

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml