LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2016. 12(3), artykuł 9, 297-305; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.3.9

OCENA PODATNOŚCI TRANSPORTOWEJ PRODUKTÓW FRAKCJONOWANIA ŚRUTY RZEPAKOWEJ

Milena Bojanowska

Maritime University of Szczecin,, Szczecin, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Wzrastająca produkcja biopaliw płynnych i stałych z nasion rzepaku, przy  stałym znaczeniu tej rośliny w przemyśle spożywczym i paszowym, wymaga racjonalnego, a zwłaszcza efektywnego technologicznie i logistycznie zagospodarowania produktów ubocznych technologii przerobu rzepaku. Celem badań przedstawionych w artykule była ocena podatności transportowej zróżnicowanych ze względu na wielkość cząstek oraz skład chemiczny frakcji śruty rzepakowej.
Metody: Jako kryterium podatności transportowej przyjęto odporność frakcji śruty na przemiany stymulujące samozagrzewanie.  Wytypowano i oznaczono doświadczalnie następujące zmienne diagnostyczne: zawartość białka ogólnego, tłuszczu surowego oraz włókna surowego, porowatość, a także aktywność wody w poszczególnych frakcjach śruty. W celu uporządkowania zbiorów cząstek, a następnie wytypowania najkorzystniejszych ich zastosowań ze względu na przyjęte kryteria - cechy użytkowe i technologiczno-transportowe, obliczono dwa wskaźniki agregatowe.
Wyniki: Stwierdzono, iż najmniejszą podatność transportową wykazują średnie frakcje pyłowe (0,075-0,4 mm), największą zaś frakcja o największej granulacji (d> 3 mm). Istotną zależnością jest spadek wartości paszowej frakcji śruty wraz ze wzrostem podatności transportowej, co oznacza w praktyce, że frakcje najmniej pożądane w przemyśle paszowym, mogą być najmniej uciążliwe w transporcie.
Wnioski: Zaproponowano podział śruty rzepakowej na dwa produkty, różniące się przeznaczeniem oraz podatnością transportową. Frakcjonowanie śruty może przynieść wymierne korzyści zarówno dla przemysłu paszowego, jak i w sferze logistyki dostaw biopaliw stałych, w której obok kosztów surowca i jego transportu, istotną rolę w wykorzystaniu biomasowych źródeł energii odgrywają cechy przechowalniczo-transportowe.

Słowa kluczowe: samozagrzewanie, transport biomasy, logistyka energii odnawialnej, biopaliwa stałe, wykorzystanie rzepaku
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 9 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Bojanowska, Milena. "Assessing transport susceptibility of rapeseed meal fractionation products." Logforum 12.3 (2016): 9. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.3.9
APA Milena Bojanowska (2016). Assessing transport susceptibility of rapeseed meal fractionation products. Logforum 12 (3), 9. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.3.9
ISO 690 BOJANOWSKA, Milena. Assessing transport susceptibility of rapeseed meal fractionation products. Logforum, 2016, 12.3: 9. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.3.9