LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2016. 12(3), artykuł 8, 283-295; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.3.8

LOKALIZACJA PORTÓW LOTNICZYCH - WYBRANE METODY ILOŚCIOWE

Agnieszka Merkisz-Guranowska, Maciej Bieńczak, Marcin Kiciński, Paweł Zmuda-Trzebiatowski

Poznan University of Technology, Poznan, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Transport lotniczy obecnie odgrywa ważną rolę, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy zarówno kraju, jak i danego regionu. Ewentualna decyzja o jego lokalizacji powinna w maksymalnym stopniu spełniać oczekiwania interesariuszy. Niniejszy artykuł podejmuje tematykę związaną z wyborem lokalizacji portów lotniczych.
Metody: W artykule przedstawiono dwa główne ilościowe nurty (podejścia) związane z problematyką lokalizacyjną portów lotniczych (PL), tj. problem optymalizacji wyboru lokalizacji PL oraz problem wyboru lokalizacji spośród z góry zdefiniowanego zbioru. Pierwszy z nich związany jest z programowaniem matematycznym i sformułowaniem problemu jako zadania optymalizacyjnego drugi natomiast zszeregowaniem wariantów Z uwagi na różne podłoże metodyczne autorzy przedstawili wady i zalety obu podejść oraz wskazali tą, która ma obecnie swoje praktyczne zastosowanie.
Rezultaty: W artykule, opierając się na rzeczywistych przykładach, zaprezentowano procedurę wieloetapową pozwalającą na rozwiązywanie problemu lokalizacji portów lotniczych.
Wnioski: W artykule, wskazano na bazie przeglądu literaturowego trzy koncepcje podejścia do problematyki lokalizacji PL, dzięki którym możliwe byłoby rozwinięcie obecnie stosowanych metod.

Słowa kluczowe: lokalizacja portów lotniczych, optymalizacja, szeregowanie wariantów
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 8 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Merkisz-Guranowska, Agnieszka, et al. "Location of airports - selected quantitative methods." Logforum 12.3 (2016): 8. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.3.8
APA Agnieszka Merkisz-Guranowska, Maciej Bieńczak, Marcin Kiciński, Paweł Zmuda-Trzebiatowski (2016). Location of airports - selected quantitative methods. Logforum 12 (3), 8. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.3.8
ISO 690 MERKISZ-GURANOWSKA, Agnieszka, et al. Location of airports - selected quantitative methods. Logforum, 2016, 12.3: 8. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.3.8