LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2016. 12(3), artykuł 7, 269-281; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.3.7

MODEL POZIOMÓW ZAPASÓW ASORTYMENTÓW ULEGAJĄCYCH ZUūYCIU O TRAPEZOIDALNYM TYPIE POPYTU Z CZĘŚCIOWYM ZAPASEM BEZPIECZEŃSTWA

Kunal T. Shukla1, Mihir S. Suthar2

1Lukhdhirji Engineering College, Morbi, Gujarat, India
2
Charotar University of Science and Technology University, Anand, Gujarat, India

Streszczenie:

Wstęp: Uwzględniając fakt, że w przypadku produktów łatwopsujących się, okres przydatności odgrywa istotną rolę przy zarządzaniu zapasem, Praca prezentuje ogólne podejście do modelu zarządzania zapasem dla tego typu asortymentów, posiadających daty przydatności do spożycia.
Metody: Założono, że popyt jest typu trapezoidalnego. Dozwolone zostały braki oraz założono częściowo zapasy bezpieczeństwa. Sformułowano metodę uzupełniania zapasów dla popytu trapezoidalnego do stosowania w handlu detalicznym.
Wyniki: Prezentowaną metodą wsparto przedstawieniem przykładów liczbowych oraz analizą wrażliwości przy wsparciu ich prezentacją graficzną w odniesieniu do podstawowych kryteriów.
Wnioski: Zaprezentowane ogólne podejście dostarcza podstawy do tworzenia strategii stosujące różne funkcje popytu i różne zapasy bezpieczeństwa.

Słowa kluczowe: zapasy, towary podlegające zużyciu z terminami przydatności, trapezoidalny typ popytu, częściowe zapasy bezpieczeństwa
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 7 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Shukla, Kunal T., and Mihir S. Suthar. "A framework for an inventory model for deteriorating items with expiration under trapezoidal-type demand and partial backlogging." Logforum 12.3 (2016): 7. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.3.7
APA Kunal T. Shukla, Mihir S. Suthar (2016). A framework for an inventory model for deteriorating items with expiration under trapezoidal-type demand and partial backlogging. Logforum 12 (3), 7. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.3.7
ISO 690 SHUKLA, Kunal T., SUTHAR, Mihir S.. A framework for an inventory model for deteriorating items with expiration under trapezoidal-type demand and partial backlogging. Logforum, 2016, 12.3: 7. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.3.7