LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2016. 12(3), artykuł 4, 225-245; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.3.4

ROLA KAIZENA W TWORZENIU RADYKALNYCH WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI U DOSTARCZYCIELA USŁUG LOGISTYCZNYCH

Erez Agmoni

Graduate School of Business, Assumption University of Thailand, Bangkok, Thailand

Streszczenie:

Wstęp: W pracy zaprezentowano badania nad postępującymi zmianami w procesie organizacyjnym dla otrzymania radykalnych wyników działalności dostarczyciela usług logistycznych. Znaczenie stosowania systemu Kaizen jest szeroko znana i stosowana w procesie produkcyjnym, ale nie w usługach. Praca bada wpływ wprowadzenia Kaizena jako narzędzia ODI, sposobu pracy i jego wpływu na polepszenie oferowanych usług dla grup docelowych i w rezultacie wpływu na wzrost efektywności pracy.
Metody: Badając ewolucyjną rolę Kaizena w obszarze usług, przeanalizowano wiele aspektów komunikacji w kontekście ciągłej jej poprawy oraz wpływu na poprawę organizacji pracy grupowej. Praca składa się z dwóch części: analizy zrealizowanych wcześniej prac na ten temat oraz analizy przypadku. Dane były zbierana poprzez proces obserwacji, przeprowadzania wywiadów i ankiet wśród pracowników produkcji oraz firmy oferujące przewozy morskie i powietrzne. Następnie wprowadzono zasady Kaizena i przeanalizowano ich wpływ.
Wyniki: W obu przedsiębiorstwa zaobserwowano wzrost 30% w obszarze finansowym oraz 81% wzrostu produktywności.
Wnioski: Otrzymane wyniki dają unikalne obraz efektów Kaizena dla poprawy efektywności działalności u dostawcy usług logistycznych. Otrzymane jakościowo i ilościowe wyniki finansowe, poprawy zadowolenia klientów oraz wzrostu produktywności po wprowadzeniu Kaizena pozwalają firmom na istotną poprawę stosunków biznesowych oraz opłacalności działalności.

Słowa kluczowe: Kaizen, ciągłe udoskonalanie, współpraca, usługi organizacyjne, motywacja
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 4 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Agmoni, Erez. "The role of kaizen in creating radical performance results in a logistics service provider." Logforum 12.3 (2016): 4. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.3.4
APA Erez Agmoni (2016). The role of kaizen in creating radical performance results in a logistics service provider. Logforum 12 (3), 4. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.3.4
ISO 690 AGMONI, Erez. The role of kaizen in creating radical performance results in a logistics service provider. Logforum, 2016, 12.3: 4. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.3.4