LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2016. 12(3), artykuł 2, 199-213; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.3.2

ROZMYTY SYSTEM PODEJMOWANIA DECYZJI DEDYKOWANY OCENIE SKUTECZNOŚCI REALIZACJI PROJEKTÓW LOGISTYCZNYCH

Iwona Pisz1, Iwona Łapuńka2

1Opole University, Opole, Poland
2
Opole University of Technology, Opole, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Efektywność projektu jest często utożsamiana z sukcesem projektu. Praca podejmuje zagadnienia związane z pomiarem i oceną skuteczności projektów, w tym przypadku projektów logistycznych. Autorzy dokonali analizy literatury tematu. Wyodrębnili kluczowe mierniki sukcesu projektów logistycznych. Na bazie przeprowadzonych badań zbudowano model skuteczności projektów logistycznych, który następnie zaimplementowano w systemie MATLAB.
Metody: Praca została przygotowana w oparciu o dostępne badania zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Przeprowadzono badania ankietowe w 25 przedsiębiorstwach w Polsce. Wykorzystano studium przypadku celem ilustracji podjętego problemu.
Rezultaty: Przygotowano zestaw mierników umożliwiających dokonanie oceny stopnia skuteczności realizacji celów projektów. Przygotowano model umożliwiający pomiar i ocenę skuteczności działań projektowych, który wykorzystuje logikę rozmytą. Opracowany model został zaimplementowany w systemie MATLAB.
Wnioski: Proponowane podejście umożliwia opis problemu pomiaru i oceny skuteczności realizacji projektów logistycznych. Zaproponowane podejście może zostać wykorzystane przez logistyków, menedżerów projektów w ocenie skuteczności działań podejmowanych przez nich projektów logistycznych.

Słowa kluczowe: projekt, projekt logistyczny, efektywność, skuteczność, sprawność, sukces projektu, rozmyty system podejmowania decyzji, logika rozmyta, komputerowy system MATLAB
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 2 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Pisz, Iwona, and Iwona Łapuńka. "Fuzzy logic-decision-making system dedicated to evaluation of logistics project effectiveness." Logforum 12.3 (2016): 2. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.3.2
APA Iwona Pisz, Iwona Łapuńka (2016). Fuzzy logic-decision-making system dedicated to evaluation of logistics project effectiveness. Logforum 12 (3), 2. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.3.2
ISO 690 PISZ, Iwona, ŁAPUńKA, Iwona. Fuzzy logic-decision-making system dedicated to evaluation of logistics project effectiveness. Logforum, 2016, 12.3: 2. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.3.2