LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2016. 12(3), artykuł 10, 307-316; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.3.10

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW LOGISTYCZNO-MARKETIN-GOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH TRANSPORTOWYCH WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Agnieszka Perzyńska, Krzysztof Witkowski

University of Zielona Gora, Zielona Góra, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Celem artykułu była weryfikacja stosowanych instrumentów logistyczno-marketingowych w przedsiębiorstwach transportowych w województwie lubuskim. W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych przedsiębiorstw transportowych. Aktualnie na podstawie przeprowadzonych badań w przedsiębiorstwach transportowych w województwie lubuskim określono  wykorzystywanie instrumentów logistyczno-marketingowych.  Wyodrębnienie instrumentów logistyczno-marketingowych było stworzone na potrzeby przebadania przedsiębiorstw transportowych w województwie lubuskim. Taki dobór tych instrumentów dał podstawę do przestudiowania możliwości wykorzystywania ich przy realizacji działalności przedsiębiorstw. Z wyników badań można wywnioskować, iż są one przydatne dla województwa lubskiego, oraz że taki zestaw może być realizowany w skali całego kraju.
Metody: Badania zostały przeprowadzone w drugiej połowie 2014 roku, w 140 przedsiębiorstwach transportowych w województwie lubuskim. Na podstawie wyników badań, opracowano klasyfikacje wykorzystywanych instrumentów logistyczno-marketingowych z podziałem na ich poziomy.
Wyniki: Na podstawie wyników tych badań i obserwacji, autorzy opracowali analizę poziomów identyfikacji instrumentów logistyczno-marketingowych na przykładzie badanych przedsiębiorstw. Na tej podstawie możliwa była identyfikacja wykorzystywanych instrumentów logistyczno-marketingowych w tychże przedsiębiorstwach.
Wnioski: Na podstawie przeprowadzonych badań przedsiębiorstw transportowych województwa lubuskiego stworzono dobór instrumentów logistyczno-marketingowych, utworzono klasyfikację wykorzystywanych instrumentów logistyczno-marketingowych.

Słowa kluczowe: przedsiębiorstwa transportowe, instrumenty logistyczne, instrumenty marketingowe, transport
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 10 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Perzyńska, Agnieszka, and Krzysztof Witkowski. "The use of instruments of logistics and marketing in transport enterprises in lubuskie voivodeship." Logforum 12.3 (2016): 10. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.3.10
APA Agnieszka Perzyńska, Krzysztof Witkowski (2016). The use of instruments of logistics and marketing in transport enterprises in lubuskie voivodeship. Logforum 12 (3), 10. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.3.10
ISO 690 PERZYŃSKA, Agnieszka, WITKOWSKI, Krzysztof. The use of instruments of logistics and marketing in transport enterprises in lubuskie voivodeship. Logforum, 2016, 12.3: 10. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.3.10