LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2016. 12(3), artykuł 1, 193-198; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.3.1

MODEL ROZMYTEJ EKONOMICZNEJ WIELKOŚCI PRODUKCJI FUNKCJI POPYTU ZALEūNĄ OD ZMIENNEJ CZASU

Susanta Kumar Indrajitsingha1, Sudhansu Sekhar Routray2, Susanta Kumar Paikray3, Umakanta Misra4

1Berhampur University, Odisha, India
2
Ravenshaw University, Cuttack, Odisha, India
3
VSSUT, Burla, Odisha, India
4
NIST, Golanthara, Berhampur, Odisha, India

Streszczenie:

Wstęp: W pracy przedstawiono model ekonomicznej wielkości produkcji w rozmytym otoczeniu. Zarówno koszy popytu jak i koszt utrzymania zapasu zostały ujęte, jako rozmyte liczby pentagonalne. Metoda Signed Distance została użyta w celu uszczegółowienia funkcji kosztu całkowitego.
Metody: Wyniki otrzymane w obu metodach zostały ze sobą porównane w przykładzie liczbowym. Przeprowadzono analizę wrażliwości w celu określenia wpływu niektórych parametrów na zmiany otrzymywanych wartości.
Wyniki i wnioski: Zaprezentowano model ekonomicznej wielkości produkcji funkcji popytu zależnej od zmiennej czasu wraz z możliwym jej zastosowaniem. Przeanalizowano zależności zmian wielkości parametrów. Zaproponowano możliwe rozszerzenie zastosowania tej metody.

Słowa kluczowe: zapas, rozmyta liczba pentagonalna, metoda Signed Distance
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 1 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Indrajitsingha, Susanta Kumar, et al. "Fuzzy economic production quantity model with time dependent demand rate." Logforum 12.3 (2016): 1. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.3.1
APA Susanta Kumar Indrajitsingha, Sudhansu Sekhar Routray, Susanta Kumar Paikray, Umakanta Misra (2016). Fuzzy economic production quantity model with time dependent demand rate. Logforum 12 (3), 1. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.3.1
ISO 690 INDRAJITSINGHA, Susanta Kumar, et al. Fuzzy economic production quantity model with time dependent demand rate. Logforum, 2016, 12.3: 1. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.3.1