LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 12 (3) 2016

July - September 2016

Spis treści:

MODEL ROZMYTEJ EKONOMICZNEJ WIELKOŚCI PRODUKCJI FUNKCJI POPYTU ZALEŻNĄ OD ZMIENNEJ CZASU
Susanta Kumar Indrajitsingha, Sudhansu Sekhar Routray, Susanta Kumar Paikray, Umakanta Misra
Logforum. 2016. 12(3), artykuł 1, 193-198; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.3.1
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ROZMYTY SYSTEM PODEJMOWANIA DECYZJI DEDYKOWANY OCENIE SKUTECZNOŚCI REALIZACJI PROJEKTÓW LOGISTYCZNYCH
Iwona Pisz, Iwona Łapuńka
Logforum. 2016. 12(3), artykuł 2, 199-213; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.3.2
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
GOTOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW DO PODJĘCIA I ROZWOJU KOLABORACJI W OBSZARZE LOGISTYKI
Marcin Świtała
Logforum. 2016. 12(3), artykuł 3, 215-224; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.3.3
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ROLA KAIZENA W TWORZENIU RADYKALNYCH WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI U DOSTARCZYCIELA USŁUG LOGISTYCZNYCH
Erez Agmoni
Logforum. 2016. 12(3), artykuł 4, 225-245; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.3.4
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
PROCESY KONCENTRACJI W HANDLU HURTOWYM W POLSCE W ŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCH
Szymon Strojny, Maria Chromińska
Logforum. 2016. 12(3), artykuł 5, 247-257; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.3.5
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
AKTYWNOŚĆ MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W PROCESIE BUDOWANIA RELACJI W ŁAŃCUCHU DOSTAW
Waldemar Glabiszewski
Logforum. 2016. 12(3), artykuł 6, 259-267; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.3.6
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
MODEL POZIOMÓW ZAPASÓW ASORTYMENTÓW ULEGAJĄCYCH ZUŻYCIU O TRAPEZOIDALNYM TYPIE POPYTU Z CZĘŚCIOWYM ZAPASEM BEZPIECZEŃSTWA
Kunal T. Shukla, Mihir S. Suthar
Logforum. 2016. 12(3), artykuł 7, 269-281; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.3.7
streszczenie nr 7 streszczenie artykuł nr 7 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
LOKALIZACJA PORTÓW LOTNICZYCH - WYBRANE METODY ILOŚCIOWE
Agnieszka Merkisz-Guranowska, Maciej Bieńczak, Marcin Kiciński, Paweł Zmuda-Trzebiatowski
Logforum. 2016. 12(3), artykuł 8, 283-295; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.3.8
streszczenie nr 8 streszczenie artykuł nr 8 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
OCENA PODATNOŚCI TRANSPORTOWEJ PRODUKTÓW FRAKCJONOWANIA ŚRUTY RZEPAKOWEJ
Milena Bojanowska
Logforum. 2016. 12(3), artykuł 9, 297-305; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.3.9
streszczenie nr 9 streszczenie artykuł nr 9 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW LOGISTYCZNO-MARKETIN-GOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH TRANSPORTOWYCH WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Agnieszka Perzyńska, Krzysztof Witkowski
Logforum. 2016. 12(3), artykuł 10, 307-316; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.3.10
streszczenie nr 10 streszczenie artykuł nr 10 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml