LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 12 (3) 2016

Spis treści:

Susanta Kumar Indrajitsingha, Sudhansu Sekhar Routray, Susanta Kumar Paikray, Umakanta Misra
MODEL ROZMYTEJ EKONOMICZNEJ WIELKOŚCI PRODUKCJI FUNKCJI POPYTU ZALEŻNĄ OD ZMIENNEJ CZASU
Zeszyt 3/ 2016, artykuł 1  |  193-198   |  Streszczenie streszczenie nr 1  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 1 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2016.3.1
Iwona Pisz, Iwona Łapuńka
ROZMYTY SYSTEM PODEJMOWANIA DECYZJI DEDYKOWANY OCENIE SKUTECZNOŚCI REALIZACJI PROJEKTÓW LOGISTYCZNYCH
Zeszyt 3/ 2016, artykuł 2  |  199-213   |  Streszczenie streszczenie nr 2  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 2 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2016.3.2
Marcin Świtała
GOTOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW DO PODJĘCIA I ROZWOJU KOLABORACJI W OBSZARZE LOGISTYKI
Zeszyt 3/ 2016, artykuł 3  |  215-224   |  Streszczenie streszczenie nr 3  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 3 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2016.3.3
Erez Agmoni
ROLA KAIZENA W TWORZENIU RADYKALNYCH WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI U DOSTARCZYCIELA USŁUG LOGISTYCZNYCH
Zeszyt 3/ 2016, artykuł 4  |  225-245   |  Streszczenie streszczenie nr 4  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 4 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2016.3.4
Szymon Strojny, Maria Chromińska
PROCESY KONCENTRACJI W HANDLU HURTOWYM W POLSCE W ŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCH
Zeszyt 3/ 2016, artykuł 5  |  247-257   |  Streszczenie streszczenie nr 5  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 5 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2016.3.5
Waldemar Glabiszewski
AKTYWNOŚĆ MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W PROCESIE BUDOWANIA RELACJI W ŁAŃCUCHU DOSTAW
Zeszyt 3/ 2016, artykuł 6  |  259-267   |  Streszczenie streszczenie nr 6  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 6 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2016.3.6
Kunal T. Shukla, Mihir S. Suthar
MODEL POZIOMÓW ZAPASÓW ASORTYMENTÓW ULEGAJĄCYCH ZUŻYCIU O TRAPEZOIDALNYM TYPIE POPYTU Z CZĘŚCIOWYM ZAPASEM BEZPIECZEŃSTWA
Zeszyt 3/ 2016, artykuł 7  |  269-281   |  Streszczenie streszczenie nr 7  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 7 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2016.3.7
Agnieszka Merkisz-Guranowska, Maciej Bieńczak, Marcin Kiciński, Paweł Zmuda-Trzebiatowski
LOKALIZACJA PORTÓW LOTNICZYCH - WYBRANE METODY ILOŚCIOWE
Zeszyt 3/ 2016, artykuł 8  |  283-295   |  Streszczenie streszczenie nr 8  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 8 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2016.3.8
Milena Bojanowska
OCENA PODATNOŚCI TRANSPORTOWEJ PRODUKTÓW FRAKCJONOWANIA ŚRUTY RZEPAKOWEJ
Zeszyt 3/ 2016, artykuł 9  |  297-305   |  Streszczenie streszczenie nr 9  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 9 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2016.3.9
Agnieszka Perzyńska, Krzysztof Witkowski
WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW LOGISTYCZNO-MARKETIN-GOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH TRANSPORTOWYCH WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Zeszyt 3/ 2016, artykuł 10  |  307-316   |  Streszczenie streszczenie nr 10  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 10 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2016.3.10
Zanleziono 10 rekordów

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml