LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2016. 12(2), artykuł 5, 157-164; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.2.5

NARZĘDZIA RACHUNKOWOŚCI A KONTROLA KOSZTÓW LOGISTYKI W PRZEDSIĘBIORSTWIE HANDLOWYM

Grzegorz Zimon

Rzeszów University of Technology, Rzeszów, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Koszty logistyki w przedsiębiorstwach handlowych stanowią ważną grupę. Głównym problemem w zarządzaniu kosztami logistyki jest fakt, że nie są one prezentowane w sprawozdaniach finansowych. W rachunku zysków i strat umieszczone są tylko konta syntetyczne. W artykule wskazano narzędzia z obszarów rachunkowości, które można zastosować w przedsiębiorstwach handlowych w celu poprawy prezentacji kosztów logistyki i zwiększenia kontroli nad nimi.

Metody: W artykule autor przedstawia przykłady zastosowania narzędzia rachunkowości w przedsiębiorstwach handlowych działających w tej samej branży. Na podstawie sprawozdań finansowych wybranych przedsiębiorstw za lata 2013-2015 przedstawiono, w jaki sposób można wykorzystać podstawowe narzędzia rachunkowości w zarządzaniu przedsiębiorstwem. W tym celu przedstawiono system pełnej ewidencji kosztów z wykorzystaniem kont analitycznych logistyki, następnie wykonano wstępną analizę bilansu oraz wskaźnikową dla kosztów logistyki.

Rezultaty: Artykuł został przygotowany na podstawie literatury z badanego obszaru oraz sprawozdań finansowych badanych firm. Przedstawione modelowe rozwiązania z zakresu analizy i zarządzania kosztami pozwalają na szczegółową ewidencje kosztów logistyki, kontrolę i ocenę ich zarządzania. Stanowi to podstawę do przeprowadzenia dalszych analiz związanych z gospodarowaniem kosztami logistyki.

Wnioski: Wynikiem pracy jest przedstawienie narzędzie rachunkowości, które wspomagają procesy decyzyjne w zarządzaniu kosztami logistyki. W artykule przedstawiono przykładowy dla przedsiębiorstw handlowych plan kont pomocniczych dotyczących kosztów logistyki. W artykule również zaprezentowano system ewidencji kosztów na kontach zespołu 4 i 5 łącznie w firmach handlowych oraz korzyści, jakie ten sposób księgowania przynosi zarządzającym przedsiębiorstwom. Autor przedstawił również analizę wstępną i wskaźnikową, jako podstawowe instrumenty oceniające efektywności zarządzania kosztami logistyki.

Słowa kluczowe: koszty, logistyka, kontrola, narzędzia rachunkowości
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 5 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Zimon, Grzegorz. "Accounting tools vs. Logistics costs control in a trading company." Logforum 12.2 (2016): 5. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.2.5
APA Grzegorz Zimon (2016). Accounting tools vs. Logistics costs control in a trading company. Logforum 12 (2), 5. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.2.5
ISO 690 ZIMON, Grzegorz. Accounting tools vs. Logistics costs control in a trading company. Logforum, 2016, 12.2: 5. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.2.5