LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Punktacja czasopisma
Język strony
Subskrypcja
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)

Zeszyt 2/ 2016, Artykuł 4

Ludmiła Filina-Dawidowicz1, Mykhaylo Postan2

1West Pomeranian University of Technology, Szczecin, Poland
2
Odessa National Maritime University, Odessa, Ukraine

OPTYMALNE STEROWANIE ZAPASAMI PRODUKTÓW SZYBKO PSUJĄCYCH SIĘ Z UWZGLĘDNIENIEM DODATKOWYCH KOSZTÓW REDUKCJI PSUCIA SIĘ TOWARU

Streszczenie:

Wstęp: Artykuł analizuje problemy sterowania zapasami towarów szybko psujących się, których jakość może się pogorszyć podczas magazynowania. Ma on na celu zaproponowanie uogólnienia klasycznych modeli, stosowanych w teorii optymalnego sterowania zapasami produktów szybko psujących się, dostosowanych do sytuacji, w której dostawca ponosi dodatkowe koszty związane z redukcją psucia się towaru.

Metody: Opracowany został uogólniony model Wilsona dla optymalnego sterowania zapasami. Założono, że tempo pogorszenia jakości towaru zależy nieliniowo od wielkości inwestycji przeznaczonych na redukcję tego zjawiska. Najpierw, przedstawiono uogólniony model Wilsona dla jednej pozycji asortymentowej, następnie ukazano ten model dla przypadku wieloasortymentowej produkcji.

Wyniki i wnioski: W celu wspólnej optymalizacji wielkości partii zamówienia i wielkości inwestycji zostały sformułowane odpowiednio zadania nieliniowej optymalizacji. W celu zilustrowania poprawności funkcjonowania modelu przedstawiono wyniki obliczeń. Stwierdzono, że proponowany model optymalizacyjny może być wykorzystany przez dostawców jako metodyczna podstawa w ich działalności inwestycyjnej skierowanej na poprawę technologii przechowywania produktów szybko psujących się.

Słowa kluczowe: sterowanie zapasami; produkt szybko psujący się; kontrola psucia się; uogólniony model Wilsona; optymalizacja wielkości partii

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 4 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

DOI: 10.17270/J.LOG.2016.2.4
For citation:

MLA Filina-Dawidowicz, Ludmiła, and Mykhaylo Postan. "Optimal inventory control for perishable items under additional cost for deterioration reduction." Logforum 12.2 (2016): 4. DOI: 10.17270/J.LOG.2016.2.4
APA Ludmiła Filina-Dawidowicz, Mykhaylo Postan (2016). Optimal inventory control for perishable items under additional cost for deterioration reduction. Logforum 12 (2), 4. DOI: 10.17270/J.LOG.2016.2.4
ISO 690 FILINA-DAWIDOWICZ, Ludmiła, POSTAN, Mykhaylo. Optimal inventory control for perishable items under additional cost for deterioration reduction. Logforum, 2016, 12.2: 4. DOI: 10.17270/J.LOG.2016.2.4
EndNote BibTeX RefMan