LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Punktacja czasopisma
Język strony
Subskrypcja
Bazy indeksujące:
Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)

Zeszyt 2/ 2016, Artykuł 2

Vasilij Alekseevič Novikov1, Ludmila Shipulina2, O. Sapun1

1Belarusian State Agrarian Technical University, Minsk, Belarus
2
International University MITSO, Minsk, Belarus

OBLICZANIE SKALI I SYNERGII W ANALYZIE DEA

Streszczenie:

 Wstęp: Poddano analizie metodę nieliniową dla synergii przy zastosowaniu metody DEA (Data Envelopment Analysis). Rozwiązanie zostało zrealizowane dla współpracujących szkół, które mogą być traktowane, jako klastery biznesowe. Dane wejściowe i wyjściowe zostały wyselekcjonowane według ważności (w opinii autora). Aczkolwiek należy zaznaczyć, że metoda postępowania nie zmienia się przy analizie innych czynników, mogących być przedstawione w formie liczbowej.

Metody: Zaproponowano redukcję liczby danych wejściowych i wyjściowych przy zastosowaniu współczynnika wagi. Następnie poszukano rozwiązania przy użyciu programowaniu liniowego. Algorytm DEA może być z łatwością zaimplementowany przy użyciu MATCAD.

Wyniki: Otrzymano wektor efektywności każdego elementu klastera biznesowego, łącznie z elementami o stałej i bardo dużej efektywności.

Wnioski: zaproponowano model DAE, uwzględniający skalę oraz synergię klastera biznesowego. Umożliwia to uszeregowanie zachowań wobec zbiorowych interakcji.

 
Słowa kluczowe: DEA, klastera biznesowy, programowanie liniowe, wejście, wyjście, synergia, efektywność, superefektywność

Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie: Adobe Acrobat pdf artykuł nr 2 - pdf

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

DOI: 10.17270/J.LOG.2016.2.2
For citation:

MLA Novikov, Vasilij Alekseevič, et al. "Accounting the scale and synergies in the dea-analysis." Logforum 12.2 (2016): 2. DOI: 10.17270/J.LOG.2016.2.2
APA Vasilij Alekseevič Novikov, Ludmila Shipulina, O. Sapun (2016). Accounting the scale and synergies in the dea-analysis. Logforum 12 (2), 2. DOI: 10.17270/J.LOG.2016.2.2
ISO 690 NOVIKOV, Vasilij Alekseevič, SHIPULINA, Ludmila, SAPUN, O.. Accounting the scale and synergies in the dea-analysis. Logforum, 2016, 12.2: 2. DOI: 10.17270/J.LOG.2016.2.2
EndNote BibTeX RefMan