LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Punktacja czasopisma
Język strony
Subskrypcja
Bazy indeksujące:

Zeszyt 12 (2) 2016

A.Artykuły przeglądowe

Piotr Bartkowiak, Ireneusz P. Rutkowski
ROLA INFORMACJI W PROCESIE INNOWACJI PRODUKTU I ZARZĄDZANIA ASORTYMENTEM
Zeszyt 2/ 2016, artykuł 1   |  Streszczenie streszczenie nr 1  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 1 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2016.2.1

B.Artykuły oryginalne

Vasilij Alekseevič Novikov, Ludmila Shipulina, O. Sapun
OBLICZANIE SKALI I SYNERGII W ANALYZIE DEA
Zeszyt 2/ 2016, artykuł 2   |  Streszczenie streszczenie nr 2  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 2 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2016.2.2
Adam Koliński, Bogusław Śliwczyński, Paulina Golińska-Dawson
MODEL OCENY EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ PROCESU PRODUKCJI
Zeszyt 2/ 2016, artykuł 3   |  Streszczenie streszczenie nr 3  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 3 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2016.2.3
Ludmiła Filina-Dawidowicz, Mykhaylo Postan
OPTYMALNE STEROWANIE ZAPASAMI PRODUKTÓW SZYBKO PSUJĄCYCH SIĘ Z UWZGLĘDNIENIEM DODATKOWYCH KOSZTÓW REDUKCJI PSUCIA SIĘ TOWARU
Zeszyt 2/ 2016, artykuł 4   |  Streszczenie streszczenie nr 4  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 4 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2016.2.4
Grzegorz Zimon
NARZĘDZIA RACHUNKOWOŚCI A KONTROLA KOSZTÓW LOGISTYKI W PRZEDSIĘBIORSTWIE HANDLOWYM
Zeszyt 2/ 2016, artykuł 5   |  Streszczenie streszczenie nr 5  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 5 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2016.2.5

C.Analizy przypadków

Sharfuddin Ahmed Khan, Hanna Sawicka
REORGANIZACJA ŁAŃCUCHA DOSTAW W PRZEDSIĘBIORSTWIE BRANŻY OLEJOWEJ: PODEJŚCIE INNOWACYJNE
Zeszyt 2/ 2016, artykuł 6   |  Streszczenie streszczenie nr 6  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 6 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2016.2.6

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml