LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 12 (2) 2016

April - June 2016

Spis treści:

ROLA INFORMACJI W PROCESIE INNOWACJI PRODUKTU I ZARZĄDZANIA ASORTYMENTEM
Piotr Bartkowiak, Ireneusz P. Rutkowski
Logforum. 2016. 12(2), artykuł 1, 113-122; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.2.1
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
OBLICZANIE SKALI I SYNERGII W ANALYZIE DEA
Vasilij Alekseevič Novikov, Ludmila Shipulina, O. Sapun
Logforum. 2016. 12(2), artykuł 2, 123-128; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.2.2
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
MODEL OCENY EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ PROCESU PRODUKCJI
Adam Koliński, Bogusław Śliwczyński, Paulina Golińska-Dawson
Logforum. 2016. 12(2), artykuł 3, 129-145; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.2.3
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
OPTYMALNE STEROWANIE ZAPASAMI PRODUKTÓW SZYBKO PSUJĄCYCH SIĘ Z UWZGLĘDNIENIEM DODATKOWYCH KOSZTÓW REDUKCJI PSUCIA SIĘ TOWARU
Ludmiła Filina-Dawidowicz, Mykhaylo Postan
Logforum. 2016. 12(2), artykuł 4, 147-156; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.2.4
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
NARZĘDZIA RACHUNKOWOŚCI A KONTROLA KOSZTÓW LOGISTYKI W PRZEDSIĘBIORSTWIE HANDLOWYM
Grzegorz Zimon
Logforum. 2016. 12(2), artykuł 5, 157-164; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.2.5
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
REORGANIZACJA ŁAŃCUCHA DOSTAW W PRZEDSIĘBIORSTWIE BRANŻY OLEJOWEJ: PODEJŚCIE INNOWACYJNE
Sharfuddin Ahmed Khan, Hanna Sawicka
Logforum. 2016. 12(2), artykuł 6, 165-180; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.2.6
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml