LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2016. 12(1), artykuł 9, 95-101; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.1.9

WPŁYW E-COMMERCE NA FUNKCJONOWANIE MAGAZYNU

Wiktor Żuchowski

The Institute of Logistics and Warehousing, Poznan, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Często spotykane są opinie, dotyczące nietypowości magazynów przeznaczonych do obsługi handlu elektronicznego, najczęściej rozpowszechniane przez dostawców nowoczesnego wyposażenia technologicznego czy projektantów takich rozwiązań. Oczywiście w przypadku nowopowstających obiektów wskazane jest rozważenie innowacyjnych technologii, zwłaszcza w zakresie kompletacji. Jednak w wielu przypadkach różnice pomiędzy "standardowymi" magazynami, obsługującymi przykładowo rynek samochodowych części zamiennych, a magazynami, które są przygotowane do obsługi detalicznych zamówień składanych elektronicznie są pomijalne. Skala różnic pomiędzy istniejącymi "standardowymi" magazynami a magazynami przystosowanymi do obsługi e-commerce jest zależna od branży i obsługiwanego przekroju klientów.

Metody: Na podstawie doświadczeń oraz przykładowych przedsiębiorstw przeanalizowane zostały dwa przypadki wpływu hipotetycznego wdrożenia e-commerce na organizację i technologię magazynową.

Wyniki: Wprowadzenie e-commerce do magazynu będzie skutkowało zmianami odpowiednimi do poprzednio obsługiwanych zleceń. Uogólniając magazyny obsługujące rynek detaliczny są w zasadzie przygotowane do obsługi zamówień elektronicznych przeciwieństwie do magazynów przyprodukcyjnych. Wprowadzenie w tym przypadku bezpośredniej sprzedaży detalicznej będzie wiązało się ze znacznym nakładem środków.

Wnioski: Nie można jednoznacznie określić, że wprowadzenie e-commerce w magazynie to rewolucja dla jego pracowników i kierownictwa. Jest to zależne od rynków, na których operuje przedsiębiorstwo, oraz od klientów, których przed wprowadzeniem e-commerce magazyn obsługiwał.

Słowa kluczowe: e-commerce, e-handel, handel elektroniczny, magazyn
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 9 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Żuchowski, Wiktor. "The impact of e-commerce on warehouse operations." Logforum 12.1 (2016): 9. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.1.9
APA Wiktor Żuchowski (2016). The impact of e-commerce on warehouse operations. Logforum 12 (1), 9. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.1.9
ISO 690 ūUCHOWSKI, Wiktor. The impact of e-commerce on warehouse operations. Logforum, 2016, 12.1: 9. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.1.9