LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2016. 12(1), artykuł 8, 83-93; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.1.8

SZACOWANIE WARTOŚCI POJAZDU WYCOFANEGO Z EKSPLOATACJI JAKO ũRÓDŁO BUDOWANIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ STACJI DEMONTAūU

Monika Kosacka1, Izabela Kudelska1, Kasemset Chompoonoot2

1Poznan University of Technology, Poznan, Poland
2
Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand

Streszczenie:

 

. Wstęp: Pojazdy wycofane z eksploatacji (PWE) to coraz większy problem ze względu na charakter odpadu jakim są. Każdy kraj buduje sieć recyklingu, w której PWE są odpowiednio zabezpieczone i poddawane recyklingowi. W Polsce system nie działa dobrze ze względu na to, że występuje duża absorpcja PWE przez nielegalnie działające przedsiębiorstwa zajmujące się demontażem, które są bardziej konkurencyjne niż legalne jednostki. Problem jest dobrze znany, lecz nie ma jego rozwiązania. Celem artykułu jest zaprezentowanie koncepcji narzędzia przeznaczonego do wyceny wartości PWE celem poprawy konkurencyjności legalnej stacji demontażu.

Metody: Przeprowadzono badania literaturowe jak również obserwacje, wywiady oraz wykorzystano diagramy BPMN i UML. Na podstawie przeglądu literatury oraz obserwacji został zidentyfikowany problem. Celem przeprowadzonych wywiadów było opracowanie narzędzia. Diagramy BPMN i UML zostały wykorzystane do zamodelowania procesów realizowanych w stacji demontażu oraz przepływów informacyjnych między użytkownikiem narzędzia a narzędziem.

Wykorzystane zostały następujące metody badawcze: analiza źródeł literatury, obserwacje, wywiady, diagramy UML i BPMN. Na podstawie analizy literatury oraz obserwacji zidentyfikowany został problem. Ankiety były przeprowadzone celem identyfikacji wymagań dotyczących narzędzia. Diagramy natomiast zostały wykorzystane do modelowania procesów w stacji demontażu oraz przepływów informacji między użytkownikiem a narzędziem.

Wyniki: Opracowano koncepcję narzędzia - Kalkulator PWE celem wsparcia podejmowania decyzji w zakresie szacowania wartości PWE.

Wnioski: Zwiększanie konkurencyjności legalnie działających stacji demontażu jest bardzo ważnym zagadnieniem w kontekście zapewnienia bezpiecznego dla ludzi i środowiska oraz ekonomicznie uzasadnionego zarządzania PWE. Legalne stacje demontażu muszą działać zgodnie z prawem, co podwyższa ich koszty funkcjonowania. Przedstawiony artykuł dostarcza rozwiązania, które ma zachęcić właścicieli PWE do dostarczania PWE do legalnych obiektów przez zaoferowanie im ceny odpowiedniej do wymagań rynku.

 

 
Słowa kluczowe: Pojazd Wycofany z Eksploatacji (PWE), stacja demontażu, sieć recyklingu
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 8 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Kosacka, Monika, et al. "Value estimation of end of life vehicles as a source of competitive advantage for dismantling station." Logforum 12.1 (2016): 8. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.1.8
APA Monika Kosacka, Izabela Kudelska, Kasemset Chompoonoot (2016). Value estimation of end of life vehicles as a source of competitive advantage for dismantling station. Logforum 12 (1), 8. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.1.8
ISO 690 KOSACKA, Monika, KUDELSKA, Izabela, CHOMPOONOOT, Kasemset. Value estimation of end of life vehicles as a source of competitive advantage for dismantling station. Logforum, 2016, 12.1: 8. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.1.8