LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2016. 12(1), artykuł 6, 63-73; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.1.6

KONCEPCJA INTEGRATORA W ELEKTRONICZNYM HANDLU TRANSGRANICZNYM

Arkadiusz Kawa, Wojciech Zdrenka

Poznan University of Economics, Poznań, Poland

Streszczenie:

 

Wstęp: Handel elektroniczny jest jedną z najbardziej dynamicznych i istotnych dziedzin gospodarki. Najnowszym trendem tego rynku jest handel transgraniczny. Polega on na sprzedaży produktów klientom, którzy zlokalizowani są w innym państwie. Wiążę się to jednak z kilkoma problemami, takimi jak: wysoki koszt i długi czas dostawy, bariery językowe, różne uwarunkowania prawne i podatkowe itp.

Metody: Badania przeprowadzono na podstawie doświadczeń autorów w zakresie handlu elektronicznego. Do analizy zagadnienia handlu transgranicznego posłużyły głównie raporty Komisji Europejskiej. Celem artykułu jest propozycja koncepcji integratora e-handlu transgranicznego, który umożliwi m.in. rozwiązanie problemów logistycznych.

Wyniki: W artykule przedstawiono autorską koncepcję integratora w elektronicznym handlu transgranicznym. Jego podstawowym zadaniem jest integracja całego łańcucha dostaw. Dzięki efektowi skali, uzyskanej w wyniku konsolidacji przesyłek wielu e-sklepów, integrator jest w stanie uzyskać niższe koszty dostawy w transporcie międzynarodowym, przeprowadzać bardziej efektywnie zwroty towarów czy lepiej obsługiwać klientów z różnych krajów.

Wnioski: Zaproponowana w artykule koncepcja integratora w elektronicznym handlu może zwiększyć konkurencyjność mikro i małych e-przedsiębiorstw, w szczególności na arenie międzynarodowej. Ponadto zastosowanie tej koncepcji może przyczynić się do wzrostu atrakcyjności handlu transgranicznego, co w wyniku zwiększenia poziomu sprzedaży, przyczyniłoby się do zwiększenia całkowitego handlu elektronicznego.

 

 
Słowa kluczowe: e-handel, e-handel transgraniczny, integracja łańcucha dostaw
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 6 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Kawa, Arkadiusz, and Wojciech Zdrenka. "Conception of integrator in cross-border E-commerce." Logforum 12.1 (2016): 6. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.1.6
APA Arkadiusz Kawa, Wojciech Zdrenka (2016). Conception of integrator in cross-border E-commerce. Logforum 12 (1), 6. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.1.6
ISO 690 KAWA, Arkadiusz, ZDRENKA, Wojciech. Conception of integrator in cross-border E-commerce. Logforum, 2016, 12.1: 6. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.1.6