LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2016. 12(1), artykuł 4, 37-46; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.1.4

WPŁYW STANDARYZACJI PROCESÓW TRANSPORTOWYCH NA EFEKTYWNOŚĆ ŁAŃCUCHA DOSTAW

Maciej Stajniak1, Adam Koliński2

1Institute of Logistics and Warehousing, Poznan, Poland
2
Poznan School of Logistics, Poznan, Poland

Streszczenie:

Wstęp: W dobie ciągłej konkurencji rynkowej, koncentrującej się na poziomie obsługi klienta, czasu realizacji zamówień oraz elastyczności dostaw coraz większą rolę odgrywa analiza efektywności procesów logistycznych. Analiza efektywności w łańcuchu dostaw jest jednym z podstawowych elementów analizy controllingowej. Procesy transportowe są kluczowym procesem zapewniającym fizyczne zasilanie przepływu materiałowego w całym łańcuchu dostaw. Z tego względu w niniejszym artykule Autorzy skupili uwagę na efektywności procesów transportowych.

Metody: Prace badawcze prowadzono w drugim półroczu 2014 roku w 210 przedsiębiorstwach z terenów województwa wielkopolskiego. Obserwacje i badania praktyki gospodarczej przeprowadzone przez Autorów świadczą o znacznym wpływie standaryzacji procesów na efektywność łańcucha dostaw. Opierając się na wynikach badań zostały opracowane standardy tych procesów, które zostały ocenione jako konieczne do ustandaryzowania w praktyce gospodarczej.

Wyniki: Na podstawie uzyskanych wyników i obserwacji, Autorzy opracowali standardy procesów transportowych wg notacji BPMN, która umożliwi Autorom przeprowadzenie wielowariantowych symulacji tych procesów w dalszych etapach prowadzonych badań naukowych.

Wnioski: Opracowane standardy stanowią wstępny etap badań naukowych realizowanych przez Autorów w ramach oceny efektywności procesów transportowych. Kierunkiem dalszych badań jest analiza efektywności zastosowania standardów procesów transportowych w praktyce gospodarczej oraz ich wpływ na skuteczność całego łańcucha dostaw.

Słowa kluczowe: efektywność łańcucha dostaw, efektywność transportu, controlling operacyjny
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 4 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Stajniak, Maciej, and Adam Koliński. "The impact of transport processes standardization on supply chain efficiency." Logforum 12.1 (2016): 4. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.1.4
APA Maciej Stajniak, Adam Koliński (2016). The impact of transport processes standardization on supply chain efficiency. Logforum 12 (1), 4. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.1.4
ISO 690 STAJNIAK, Maciej, KOLIńSKI, Adam. The impact of transport processes standardization on supply chain efficiency. Logforum, 2016, 12.1: 4. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.1.4