LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2016. 12(1), artykuł 2, 17-24; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.1.2

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE TABOREM SAMOCHODOWYM - PROBLEM WYMIANY

Adam Redmer

Poznan University of Technology, Poznan, Poland

Streszczenie:

Wstęp: Floty pojazdów stanowią podstawowy środek produkcji w transporcie. Prawidłowe zarządzanie nimi jest zatem kluczowe dla wszystkich firm realizujących przewozy. Niniejszy artykuł jest trzecim z serii trzech, jakie autor chce poświęcić tematyce strategicznego zarządzania taborem samochodowym.

Metody: W artykule omówiono sposoby kształtowania strategii wymiany flot samochodowych przedsiębiorstw.
To znaczy ustalenia, jak długo poszczególne pojazdy we flocie mają być eksploatowane (problem wymiany - FR).
Istota problemu leży w minimalizacji kosztów eksploatacji pojazdu / floty poprzez znalezienie równowagi pomiędzy kosztami posiadani a kosztami użytkowania z uwzględnieniem ograniczeń budżetowych. W artykule zaproponowano autorską, matematyczną metodę (model optymalizacyjny) pozwalającą na prowadzenie analiz typu FR.

Rezultaty: W artykule zaprezentowano zastosowanie opracowanej metody na rzeczywistym przykładzie problemu decyzyjnego w warunkach polskich oraz uzyskane rezultaty. Rezultaty te pokazały, że istnieje optymalny okres eksploatacji każdego z pojazdów we flocie. Jednak kombinacja tych okresów daje plan wymiany dla całej floty niespełniający ograniczeń budżetowych. Jest jednak możliwe dostosowanie indywidualnych okresów eksploatacji poszczególnych pojazdów we flocie tak, by spełnić ograniczenia budżetowe i jednocześnie zachować optymalność / efektywność ekonomiczną uzyskanego rozwiązania, planu wymiany dla całej floty.

Wnioski: Niniejszy artykuł jest ostatnim z serii trzech, które autor poświęcił tematyce strategicznego zarządzania taborem samochodowym z uwzględnieniem takich menedżerskich problemów decyzyjnych, jak: MAKE-or-BUY, liczebność / kompozycja i wymiana floty.

Słowa kluczowe: zarządzanie, optymalizacja, flota, pojazd, transport, wymiana
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 2 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Redmer, Adam. "Strategic vehicle fleet management - the replacement problem." Logforum 12.1 (2016): 2. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.1.2
APA Adam Redmer (2016). Strategic vehicle fleet management - the replacement problem. Logforum 12 (1), 2. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.1.2
ISO 690 REDMER, Adam. Strategic vehicle fleet management - the replacement problem. Logforum, 2016, 12.1: 2. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.1.2