LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2016. 12(1), artykuł 1, 7-16; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.1.1

E-LOGISTYKA ORAZ M-LOGISTYKA W EKONOMII INFORMACJI

Volodymyr I. Skitsko

Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv, Ukraine

Streszczenie:

Wstęp: Celem pracy jest przeanalizowanie różnych koncepcji elektronicznej oraz mobilnej logistyki, jako części składowych ekonomii informacji, w obrębie, której mogą być realizowane efektywne zarządzanie przepływem informacji.

Materiały: Praca opiera sie na dostępnych ostatnio publikowanych pracach i publikacjach o charakterze zarówno teoretycznym jak i praktycznym. Wstęp do tych studiów pozwala na stwierdzić złożoność jak i istotność obranego do analizy tematu badawczego jak również małej ilości dotychczas przeprowadzonych prac w tym temacie.

Wyniki: Została zaproponowana autorska definicja m-logistyki, jako części logistyki informacji, opisane aspekty jej funkcjonowania oraz zaprezentowane jej miejsce w ekonomii informacji.

Wnioski: Praca ta może być punktem startu dalszych badań w obszarze e-logistyki oraz m-logistyki. Stwierdzono potrzebę opracowania i wdrożenia nowoczesnych metod i modeli ekonomicznych i matematycznych dla celów pomiaru efektywnego zarządzania informacją we współczesnym środowisku biznesowym.

Słowa kluczowe: e-logistyka, m-logistyka, przepływ informacji, ekonomia informacji
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 1 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Skitsko, Volodymyr I.. "E-logistics and M-logistics in information economy." Logforum 12.1 (2016): 1. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.1.1
APA Volodymyr I. Skitsko (2016). E-logistics and M-logistics in information economy. Logforum 12 (1), 1. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.1.1
ISO 690 SKITSKO, Volodymyr I.. E-logistics and M-logistics in information economy. Logforum, 2016, 12.1: 1. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.1.1