LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Artykuły
Wysyłanie artykułu
Punktacja czasopisma
Język strony
Subskrypcja
Bazy indeksujące:

Zeszyt 12 (1) 2016

A.Artykuły przeglądowe

Volodymyr I. Skitsko
E-LOGISTYKA ORAZ M-LOGISTYKA W EKONOMII INFORMACJI
Zeszyt 1/ 2016, artykuł 1   |  Streszczenie streszczenie nr 1  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 1 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2016.1.1

B.Artykuły oryginalne

Adam Redmer
STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE TABOREM SAMOCHODOWYM - PROBLEM WYMIANY
Zeszyt 1/ 2016, artykuł 2   |  Streszczenie streszczenie nr 2  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 2 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2016.1.2
Joanna Sadłowska-Wrzesińska
OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRACOWNIKÓW MAGAZYNOWYCH - PODEJŚCIE PSYCHOSPOŁECZNE
Zeszyt 1/ 2016, artykuł 3   |  Streszczenie streszczenie nr 3  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 3 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2016.1.3
Maciej Stajniak, Adam Koliński
WPŁYW STANDARYZACJI PROCESÓW TRANSPORTOWYCH NA EFEKTYWNOŚĆ ŁAŃCUCHA DOSTAW
Zeszyt 1/ 2016, artykuł 4   |  Streszczenie streszczenie nr 4  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 4 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2016.1.4
Sonia Huderek-Glapska, Federico Inchausti-Sintes, Eric Njoya
MODELOWANIE WPŁYWU TRANSPORTU LOTNICZEGO NA GOSPDOARKĘ - PRAKTYKA, PROBLEMY I PERSPEKTYWY
Zeszyt 1/ 2016, artykuł 5   |  Streszczenie streszczenie nr 5  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 5 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2016.1.5
Arkadiusz Kawa, Wojciech Zdrenka
KONCEPCJA INTEGRATORA W ELEKTRONICZNYM HANDLU TRANSGRANICZNYM
Zeszyt 1/ 2016, artykuł 6   |  Streszczenie streszczenie nr 6  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 6 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2016.1.6
Gagandeep K. Nagra
METODA GRIEVANCE REDRESSAL ORAZ NAWYKI SKŁADANIA ZAŻALEŃ W INDYJSKICH BANKACH
Zeszyt 1/ 2016, artykuł 7   |  Streszczenie streszczenie nr 7  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 7 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2016.1.7
Monika Kosacka, Izabela Kudelska, Kasemset Chompoonoot
SZACOWANIE WARTOŚCI POJAZDU WYCOFANEGO Z EKSPLOATACJI JAKO ŹRÓDŁO BUDOWANIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ STACJI DEMONTAŻU
Zeszyt 1/ 2016, artykuł 8   |  Streszczenie streszczenie nr 8  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 8 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2016.1.8
Wiktor Żuchowski
WPŁYW E-COMMERCE NA FUNKCJONOWANIE MAGAZYNU
Zeszyt 1/ 2016, artykuł 9   |  Streszczenie streszczenie nr 9  |  Artykuł (pdf) artykuł nr 9 - pdf DOI: 10.17270/J.LOG.2016.1.9

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml