LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Zeszyt 12 (1) 2016

January - March 2016

Spis treści:

E-LOGISTYKA ORAZ M-LOGISTYKA W EKONOMII INFORMACJI
Volodymyr I. Skitsko
Logforum. 2016. 12(1), artykuł 1, 7-16; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.1.1
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE TABOREM SAMOCHODOWYM - PROBLEM WYMIANY
Adam Redmer
Logforum. 2016. 12(1), artykuł 2, 17-24; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.1.2
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRACOWNIKÓW MAGAZYNOWYCH - PODEJŚCIE PSYCHOSPOŁECZNE
Joanna Sadłowska-Wrzesińska
Logforum. 2016. 12(1), artykuł 3, 25-35; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.1.3
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
WPŁYW STANDARYZACJI PROCESÓW TRANSPORTOWYCH NA EFEKTYWNOŚĆ ŁAŃCUCHA DOSTAW
Maciej Stajniak, Adam Koliński
Logforum. 2016. 12(1), artykuł 4, 37-46; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.1.4
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
MODELOWANIE WPŁYWU TRANSPORTU LOTNICZEGO NA GOSPDOARKĘ - PRAKTYKA, PROBLEMY I PERSPEKTYWY
Sonia Huderek-Glapska, Federico Inchausti-Sintes, Eric Njoya
Logforum. 2016. 12(1), artykuł 5, 47-61; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.1.5
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
KONCEPCJA INTEGRATORA W ELEKTRONICZNYM HANDLU TRANSGRANICZNYM
Arkadiusz Kawa, Wojciech Zdrenka
Logforum. 2016. 12(1), artykuł 6, 63-73; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.1.6
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
METODA GRIEVANCE REDRESSAL ORAZ NAWYKI SKŁADANIA ZAŻALEŃ W INDYJSKICH BANKACH
Gagandeep K. Nagra
Logforum. 2016. 12(1), artykuł 7, 75-82; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.1.7
streszczenie nr 7 streszczenie artykuł nr 7 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
SZACOWANIE WARTOŚCI POJAZDU WYCOFANEGO Z EKSPLOATACJI JAKO ŹRÓDŁO BUDOWANIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ STACJI DEMONTAŻU
Monika Kosacka, Izabela Kudelska, Kasemset Chompoonoot
Logforum. 2016. 12(1), artykuł 8, 83-93; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.1.8
streszczenie nr 8 streszczenie artykuł nr 8 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
WPŁYW E-COMMERCE NA FUNKCJONOWANIE MAGAZYNU
Wiktor Żuchowski
Logforum. 2016. 12(1), artykuł 9, 95-101; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.1.9
streszczenie nr 9 streszczenie artykuł nr 9 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml