LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Tom 12 2016

Zeszyt 12 (1) 2016

January - March 2016

Spis treści:

E-LOGISTYKA ORAZ M-LOGISTYKA W EKONOMII INFORMACJI
Volodymyr I. Skitsko
Logforum. 2016. 12(1), artykuł 1, 7-16; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.1.1
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE TABOREM SAMOCHODOWYM - PROBLEM WYMIANY
Adam Redmer
Logforum. 2016. 12(1), artykuł 2, 17-24; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.1.2
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PRACOWNIKÓW MAGAZYNOWYCH - PODEJŚCIE PSYCHOSPOŁECZNE
Joanna Sadłowska-Wrzesińska
Logforum. 2016. 12(1), artykuł 3, 25-35; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.1.3
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
WPŁYW STANDARYZACJI PROCESÓW TRANSPORTOWYCH NA EFEKTYWNOŚĆ ŁAŃCUCHA DOSTAW
Maciej Stajniak, Adam Koliński
Logforum. 2016. 12(1), artykuł 4, 37-46; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.1.4
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
MODELOWANIE WPŁYWU TRANSPORTU LOTNICZEGO NA GOSPDOARKĘ - PRAKTYKA, PROBLEMY I PERSPEKTYWY
Sonia Huderek-Glapska, Federico Inchausti-Sintes, Eric Njoya
Logforum. 2016. 12(1), artykuł 5, 47-61; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.1.5
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
KONCEPCJA INTEGRATORA W ELEKTRONICZNYM HANDLU TRANSGRANICZNYM
Arkadiusz Kawa, Wojciech Zdrenka
Logforum. 2016. 12(1), artykuł 6, 63-73; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.1.6
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
METODA GRIEVANCE REDRESSAL ORAZ NAWYKI SKŁADANIA ZAŻALEŃ W INDYJSKICH BANKACH
Gagandeep K. Nagra
Logforum. 2016. 12(1), artykuł 7, 75-82; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.1.7
streszczenie nr 7 streszczenie artykuł nr 7 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
SZACOWANIE WARTOŚCI POJAZDU WYCOFANEGO Z EKSPLOATACJI JAKO ŹRÓDŁO BUDOWANIA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ STACJI DEMONTAŻU
Monika Kosacka, Izabela Kudelska, Kasemset Chompoonoot
Logforum. 2016. 12(1), artykuł 8, 83-93; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.1.8
streszczenie nr 8 streszczenie artykuł nr 8 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
WPŁYW E-COMMERCE NA FUNKCJONOWANIE MAGAZYNU
Wiktor Żuchowski
Logforum. 2016. 12(1), artykuł 9, 95-101; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.1.9
streszczenie nr 9 streszczenie artykuł nr 9 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml

Zeszyt 12 (2) 2016

April - June 2016

Spis treści:

ROLA INFORMACJI W PROCESIE INNOWACJI PRODUKTU I ZARZĄDZANIA ASORTYMENTEM
Piotr Bartkowiak, Ireneusz P. Rutkowski
Logforum. 2016. 12(2), artykuł 1, 113-122; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.2.1
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
OBLICZANIE SKALI I SYNERGII W ANALYZIE DEA
Vasilij Alekseevič Novikov, Ludmila Shipulina, O. Sapun
Logforum. 2016. 12(2), artykuł 2, 123-128; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.2.2
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
MODEL OCENY EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ PROCESU PRODUKCJI
Adam Koliński, Bogusław Śliwczyński, Paulina Golińska-Dawson
Logforum. 2016. 12(2), artykuł 3, 129-145; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.2.3
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
OPTYMALNE STEROWANIE ZAPASAMI PRODUKTÓW SZYBKO PSUJĄCYCH SIĘ Z UWZGLĘDNIENIEM DODATKOWYCH KOSZTÓW REDUKCJI PSUCIA SIĘ TOWARU
Ludmiła Filina-Dawidowicz, Mykhaylo Postan
Logforum. 2016. 12(2), artykuł 4, 147-156; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.2.4
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
NARZĘDZIA RACHUNKOWOŚCI A KONTROLA KOSZTÓW LOGISTYKI W PRZEDSIĘBIORSTWIE HANDLOWYM
Grzegorz Zimon
Logforum. 2016. 12(2), artykuł 5, 157-164; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.2.5
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
REORGANIZACJA ŁAŃCUCHA DOSTAW W PRZEDSIĘBIORSTWIE BRANŻY OLEJOWEJ: PODEJŚCIE INNOWACYJNE
Sharfuddin Ahmed Khan, Hanna Sawicka
Logforum. 2016. 12(2), artykuł 6, 165-180; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.2.6
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml

Zeszyt 12 (3) 2016

July - September 2016

Spis treści:

MODEL ROZMYTEJ EKONOMICZNEJ WIELKOŚCI PRODUKCJI FUNKCJI POPYTU ZALEŻNĄ OD ZMIENNEJ CZASU
Susanta Kumar Indrajitsingha, Sudhansu Sekhar Routray, Susanta Kumar Paikray, Umakanta Misra
Logforum. 2016. 12(3), artykuł 1, 193-198; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.3.1
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ROZMYTY SYSTEM PODEJMOWANIA DECYZJI DEDYKOWANY OCENIE SKUTECZNOŚCI REALIZACJI PROJEKTÓW LOGISTYCZNYCH
Iwona Pisz, Iwona Łapuńka
Logforum. 2016. 12(3), artykuł 2, 199-213; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.3.2
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
GOTOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW DO PODJĘCIA I ROZWOJU KOLABORACJI W OBSZARZE LOGISTYKI
Marcin Świtała
Logforum. 2016. 12(3), artykuł 3, 215-224; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.3.3
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ROLA KAIZENA W TWORZENIU RADYKALNYCH WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI U DOSTARCZYCIELA USŁUG LOGISTYCZNYCH
Erez Agmoni
Logforum. 2016. 12(3), artykuł 4, 225-245; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.3.4
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
PROCESY KONCENTRACJI W HANDLU HURTOWYM W POLSCE W ŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCH
Szymon Strojny, Maria Chromińska
Logforum. 2016. 12(3), artykuł 5, 247-257; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.3.5
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
AKTYWNOŚĆ MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W PROCESIE BUDOWANIA RELACJI W ŁAŃCUCHU DOSTAW
Waldemar Glabiszewski
Logforum. 2016. 12(3), artykuł 6, 259-267; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.3.6
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
MODEL POZIOMÓW ZAPASÓW ASORTYMENTÓW ULEGAJĄCYCH ZUŻYCIU O TRAPEZOIDALNYM TYPIE POPYTU Z CZĘŚCIOWYM ZAPASEM BEZPIECZEŃSTWA
Kunal T. Shukla, Mihir S. Suthar
Logforum. 2016. 12(3), artykuł 7, 269-281; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.3.7
streszczenie nr 7 streszczenie artykuł nr 7 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
LOKALIZACJA PORTÓW LOTNICZYCH - WYBRANE METODY ILOŚCIOWE
Agnieszka Merkisz-Guranowska, Maciej Bieńczak, Marcin Kiciński, Paweł Zmuda-Trzebiatowski
Logforum. 2016. 12(3), artykuł 8, 283-295; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.3.8
streszczenie nr 8 streszczenie artykuł nr 8 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
OCENA PODATNOŚCI TRANSPORTOWEJ PRODUKTÓW FRAKCJONOWANIA ŚRUTY RZEPAKOWEJ
Milena Bojanowska
Logforum. 2016. 12(3), artykuł 9, 297-305; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.3.9
streszczenie nr 9 streszczenie artykuł nr 9 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW LOGISTYCZNO-MARKETIN-GOWYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH TRANSPORTOWYCH WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
Agnieszka Perzyńska, Krzysztof Witkowski
Logforum. 2016. 12(3), artykuł 10, 307-316; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.3.10
streszczenie nr 10 streszczenie artykuł nr 10 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml

Zeszyt 12 (4) 2016

October - December 2016

Spis treści:

AKTYWNE OPAKOWANIA Z NATURALNYMI ZWIĄZKAMI ANTYBAKTERYJNYMI
Renata Dobrucka
Logforum. 2016. 12(4), artykuł 1, 193-202; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.4.1
streszczenie nr 1 streszczenie artykuł nr 1 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
JAK ZARZĄDZAĆ ZRÓWNOWAŻONYM ŁAŃCUCHEM DOSTAW. ISTOTA DOJRZAŁOŚCI
Agata Rudnicka
Logforum. 2016. 12(4), artykuł 2, 203-211; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.4.2
streszczenie nr 2 streszczenie artykuł nr 2 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
BEZPROBLEMOWA KOMUNIKACJA W ŁAŃCUCHACH DOSTAW DZIĘKI WYKORZYSTANIU TECHNOLOGII M2M
Walid Moneimne, Marcin Hajdul, Szymon Mikołajczak
Logforum. 2016. 12(4), artykuł 3, 213-226; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.4.3
streszczenie nr 3 streszczenie artykuł nr 3 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
ŁAŃCUCH DOSTAW I INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA TRANSPORTOWEGO W POLSCE WSCHODNIEJ
Giuseppe Ioppolo, Katarzyna Szopik-Depczyńska, Maciej Stajniak, Sylwia Konecka
Logforum. 2016. 12(4), artykuł 4, 227-236; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.4.4
streszczenie nr 4 streszczenie artykuł nr 4 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
PORÓWNANIE WIELOKRYTERIALNYCH METOD WSPOMAGAJĄCYH PODEJMOWANIE DECZYJI - WYNIKI BADAŃ SYMULACYJNYCH
Michał Adamczak, Roman Domański, Norbert Wagener
Logforum. 2016. 12(4), artykuł 5, 237-246; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.4.5
streszczenie nr 5 streszczenie artykuł nr 5 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
WYBRANE ASPEKTY LOGISTYCZNE SIECI SZPITALI PUBLICZNYCH NA KONKURENCYJNYM RYNKU USŁUG ZDROWOTNYCH
Justyna Majchrzak-Lepczyk, Benedykt Bober
Logforum. 2016. 12(4), artykuł 6, 247-267; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.4.6
streszczenie nr 6 streszczenie artykuł nr 6 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
POZIOM OBSŁUGI KLIENTA JAKO WZKAŹNIK POZIOMU ZADOWOLENIA KLIENTA ORAZ LOJALNOŚCI KLIENTA
Azman Ismail, Yusrizal Sufardi Mohd Yunan
Logforum. 2016. 12(4), artykuł 7, 269-283; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.4.7
streszczenie nr 7 streszczenie artykuł nr 7 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI LOGISTYCZNEJ W POLSCE I UKRAINIE: ANALIZA PORÓWNAWCZA OPINII STUDENTÓW
Halina Ryzhkova, Irena Pawłyszyn, Nina Rizun
Logforum. 2016. 12(4), artykuł 8, 285-300; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.4.8
streszczenie nr 8 streszczenie artykuł nr 8 - w formacie Adobe Acrobat artykuł
WIRTUALIZACJA PRACY W GLOBANYCH ŁAŃCUCHACH DOSTAW
Sabina Wyrwich-Płotka, Jarosław Witkowski
Logforum. 2016. 12(4), artykuł 9, 301-312; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2016.4.9
streszczenie nr 9 streszczenie artykuł nr 9 - w formacie Adobe Acrobat artykuł

Lista recenzentów - 2016 (pdf)

Metadane zeszytu w formacie DOAJ xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Metadane zeszytu w formacie PolIndex xml