LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2015. 11(4), artykuł 6, 375-385; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.4.6

WPŁYW WDROūENIA ZARZĄDZANIA TYPU LEAN NA DZIAŁANIA OPERACYJNO-ORGANIZACYJNE

Hira Hashmi, Naveed R. Khan, Mirza A. Haq

Iqra University, Karachi, Pakistan

Streszczenie:

Wstęp: Celem pracy jest opracowanie konsensusu pomiędzy różnymi operacyjnymi strategiami usprawniającymi w celu znalezienia zależności pomiędzy operacyjnymi cechami organizacji a jej postępowaniem operacyjnym.

Metody: Zmienne niezależne, które zostały użytego dla uzyskania zmiennej zależnej to działalność operacyjna, przestrzeganie dziennego harmonogramu, powtarzalność produkcji oraz schemat przepływu. Dane zostały poddane analizie korelacji i regresji wielokrotnej. Celem tych analiz był zbadanie zależności pomiędzy strategią Lean a działalnością operacyjną.

Wyniki wnioski: Stwierdzono pozytywną zależność pomiędzy działalnością operacyjną a przestrzeganiem dziennego harmonogramu, powtarzalnością produkcji oraz schematem przepływu. Powinno to służyć jako wskazówka dla zarządzających łańcuchem dostaw aby dążyli do powtarzalności w swojej pracy, co pozwoli na osiągnięcie efektywności produkcji. Należy osiągnąć optymalny poziom, przy którym poziom strat będzie najniższy a poziom produkcji najwyższy.

Słowa kluczowe: działalność operacyjna, przestrzegania dziennego harmonogramu, powtarzalność produkcji, schemat przepływu
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 6 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Hashmi, Hira, et al. "The impact of lean management implementation on organizational operational performance." Logforum 11.4 (2015): 6. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.4.6
APA Hira Hashmi, Naveed R. Khan, Mirza A. Haq (2015). The impact of lean management implementation on organizational operational performance. Logforum 11 (4), 6. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.4.6
ISO 690 HASHMI, Hira, KHAN, Naveed R., HAQ, Mirza A.. The impact of lean management implementation on organizational operational performance. Logforum, 2015, 11.4: 6. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.4.6