LogForum Logo
Scopus Logo
Webofsc Logo

ISSN 1895-2038, e-ISSN:1734-459X

Język strony
Artykuły
Informacje dla autorów
Dla recenzentów
Punktacja czasopisma
Bazy indeksujące:

Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial)Logforum. 2015. 11(4), artykuł 5, 359-373; DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.4.5

MODEL POWIĄZAŃ SOCJALNYCH W OBRĘBIE ŁAŃCUCHA DOSTAW W PRZYPADKU FORMALNEJ I NIEFORMALNEJ WSPÓŁPRACY BIZNESOWEJ

Lokhman Hakim Osman

School of Management, Universiti Kebangsaan, Malaysia

Streszczenie:

Wstęp: Różne efekty wpływu pozycji firm w strukturze powiązań łańcucha dostaw typu upstream na poziom oferowanych przez te firmy jakości obsługi był przedmiotem przeprowadzonych badań. Wcześniejsze badania koncentrowały się głównie na zawartości zdecentralizowanej struktury sieciowej. Jednak łańcuch dostaw jest siecią scentralizowaną z powodu istnienia firmy o największym znaczeniu w obrębie tego łańcucha. Istnienie takiej firmy wpływa na relacje i sposób działania pozostałych firm w łańcuchu.

Metody: Celem pracy było określenie typu pozycji w strukturze sieciowej wymaganej w celu uzyskania zadowalających relacji w obrębie łańcucha dostaw typu upstream.

Wyniki i wnioski: Pozycja w strukturze sieciowej, tj. wartość wskaźnika centralizacji gniazda sieci (betweeness centrality) wpływa na poziom oddziaływania na innych, możliwy do realizacji przez daną firmę. Firmy znajdujące się w strukturze łańcucha dostaw w różny sposób korzystają z możliwości oddziaływań na innych w zależności od ich pozycji w tym łańcuchu. Zasoby firmy powinny być tak dobrane, aby mogła ona czerpać korzyści, znajdując się w różnych pozycjach w obrębie danej struktury sieciowej.

Słowa kluczowe: zarządzanie łańcuchem dostaw, prace nad siecią, stosunki międzyorganizacyjne, kapitał socjalny, kompleksowość łańcucha dostaw
Pełen tekst dostępny w języku angielskim w formacie:
artykuł nr 5 - pdf Adobe Acrobat

Abstract in English Abstract in English.

Zusammenfassung in Deutsch Zusammenfassung in Deutsch.

For citation:

MLA Osman, Lokhman Hakim. "A social network model of supply chain management in formal and informal inter-firm engagement." Logforum 11.4 (2015): 5. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.4.5
APA Lokhman Hakim Osman (2015). A social network model of supply chain management in formal and informal inter-firm engagement. Logforum 11 (4), 5. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.4.5
ISO 690 OSMAN, Lokhman Hakim. A social network model of supply chain management in formal and informal inter-firm engagement. Logforum, 2015, 11.4: 5. DOI: https://doi.org/10.17270/J.LOG.2015.4.5